เว็บนักเรียนเก่า โรงเรียนวัดราชาธิวาส 2501

ข้อมูล .... เพื่อนนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดราชาธิวาส รุ่น พ.ศ. 2501 และตรอบครัว .........

เว็บไซต์เพื่อนนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดราชาธิวาส รุ่นจบมัธยม 6 ปีการศึกษา พ.ศ. 2501 และครอบครัว
เป็นสื่อกลางการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลบรรดานักเรียนเก่า และ การดำเนินชีวิตของแต่ละคน
ผู้จัดทำได้นำมาจาก หนังสือรุ่นที่ได้เคยทำไว้ ตั้งแต่ ครบรอบ 30 ปี ของรุ่น
และครบรอบ 84 ปี ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
ได้นำมารวบรวมไว้ และจากการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น


กิจกรรมเพื่อนนักเรียนเก่าราชาธิวาส รุ่น 2501


วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557
เพื่อนๆ ร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารกลางวัน.ตั้งแต่เวลา 11.30. น.
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารหอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง

พลตรี วิเชียร ชูปรีชา ผู้นำรุ่น 01คนใหม่
รับมอบพระพุทธไสยาสน์เพื่อนำไปสักการะบูชาในนามเพื่อนๆ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

กรรมการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ร่วมงานทำบุญที่ 9 มีนาคม 2556 ณ. โรงเรียนสัมมาชีวศิลป

 

เพื่อนๆและครอบครัวร่วมสังสรรค์ 30 มกราคม 2557
ฉลองครบวันเกิดพลตรี วิเชียร ชูปรีชา 72 ปี
   

ร่วมงานศพ พันโทพิชัย วิชัยขัทคะ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์

 

บทความและกิจกรรม ฯ

นำเม้าคลิกที่อักษรชื่อของแต่ละเรื่องที่ต้องการเปิดและกด Open

สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Window 7 หากเปิดแล้วมีคำถาม Username, Password: ให้กด Cancel.

ประวัติความเป็นมาของการสังสรรค์รุ่น 2501

ดูรายชื่อเพื่อนนักเรียนเก่า รุ่นจบมัธยม 6 ปีการศึกษา 2501

ดูรายชื่อเพื่อนที่ถึงแก่กรรม

ภาพอดีตอาจารย์และนักเรียนเก่าราชาธิวาส ถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ หลังประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดแรก

ภาพตึกสามพี่น้องและตึกไชยันต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2464 ต่อมารื้อในปี พ.ศ.2516 เพื่อก่อสร้างตึกใหม่ดังในภาพข้างล่างนี้
<<<<<<< ด้านซ้ายที่เห็นต้นก้ามปูใหญ่คือด้านหน้าประตูใหญ่ติดซอยวัดราชาธิวาส >>>>> ภาพด้านขวาจะเห็นต้นมะฮอกกกะนี ติดคลองท่าวาสุกรี

ภาพโรงเรียนวัดราชาธิวาสในอดีตและบัจจุบัน

ต้นมะฮอกกะนี 100 ปี คู่ ตึกวาสุกร ..
ลานกีฬาและกิจกรรมพิเศษ

............

ดูแผนที่บ้านมนัส ศรีเพ็ญ ถนนกรุงเทพ - นนท์ ซอย 14

ผู้ใดประสงค์จะให้แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล
กรุณาส่งไปทางอีเมล์ข้างล่างนี้


leaksomsili@yahoo.com

[ กลับบนหน้าเว็บ ]

 

 

 

 

 

 


กลับหน้าแรก