สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

16 เม.ย.55

 

 

          สมเด็จพระรา  มาธิบ  ดีที่สาม

 

คือพระนาม  แห่งกษัตริย์  รัชสมัย

อยุธยา  ราชธานี  ศรีชาติไทย

 

ยอดดวงใจ  ไทยทั้งผอง  ครองแผ่นดิน

ปราชญ์ปัญญา  ปรีชาชาญ  ทรงงานหนัก

 

เป็นที่รัก  ฝากฝังไทย  ไม่รู้สิ้น

ผู้สถาปนา  ยุคทอง  ของแผ่นดิน

 

พระภูมินทร์  คือสมเด็จ  พระนารายณ์

ทรงนำไทย  มั่งคั่ง  และเข้มแข็ง

 

ด้วยน้ำแรง  น้ำพัก  หนักเหลือหลาย

ทรงปราชญ์เปรื่อง  เรืองยุทธ  กุศโลบาย

 

น้ำพระทัย  กร้าวแกร่ง  แห่งผู้นำ

พระรามา  ธิบดี  ศรีสรรเพชญ์

 

ปรองดองประเทศ  ไทยดี  ไม่ผลีผลำ

อยุธยา  ฝ่าโลกกว้าง  อย่างผู้นำ

 

ไม่เพลี่ยงพล้ำ  ถลำเล่ห์  เพราะเดชา

          องค์สมเด็จ  พระนารายณ์  มหาราช

 

ย้อนประวัติ  กษัตริย์ครอง  ต้องศึกษา

ขอย้อนกล่าว  เล่าตาม  ความเป็นมา

 

เพื่อกลอนพา  ให้ผู้อ่าน  ฐานะเข้าใจ

ครั้งสมเด็จ  พระนเรศวร  ครองกรุงศรี

 

อยุธยา  เขตธานี  จนกว้างใหญ่

อุษาคเนย์  นั้นในมือ  คือเมืองไทย

 

เชื่อมสมัย  อย่างมั่นคง  ด้วยองค์เอกา

อยุธยา  ยิ่งใหญ่  ไร้ขอบเขต

 

โปรตุเกส  ส่งฑูต  รุดมาหา

จีนเปอร์เซีย  อังกฤษสเปน  ฮอลันดา

 

มาร่วมค้า  ญี่ปุ่น  มลายู

เป็นศูนย์กลาง  การค้า  ในภูมิภาค

 

ปลดเปลื้องจาก  ความทุกข์เข็ญ  เคยเป็นอยู่

เศรษฐกิจ  สถิตประเทือง  ชาติเฟื่องฟู

 

มีแต่ผู้  มาพึ่ง  โพธิสมภาร

          เมื่อเที่ยงแท้  ต้องแปรเปลี่ยน  หมุนเวียนว่าย

 

สิ่งเลวร้าย  กรายกร้าว  เรื่องร้าวฉาน

เป็นสัจกรรม  ธรรมดา  ข้าราชการ

 

ย่อมแบ่งชั้น  เกลียดชัง  บัลลังก์สะเทือน

อีกเจ้าขุน  มูลนาย  ไร้สำนึก

 

นำรู้สึก  ความยิ่งใหญ่  ใช้เชือดเฉือน

แววอิจฉา  ริษยา  มาเยี่ยมเยือน

 

ใจแปดเปื้อน  ไม่เหมือนเจ้า  เข้าครอบงำ

อยากได้แบ่ง  แข่งดี  ศรีสมบัติ

 

อยากเป็นขัติ  ยราช  ชาติถลำ

ความวุ่นวาย  ใกล้กำเนิด  เกิดเป็นกรรม

 

คือสิ่งนำ  ความต่ำช้า  มาสู่เวียง

ราชวงศ์  พระร่วง  ถึงดวงดับ

 

สิ้นสูญลับ  กับกาล  พลันสุดเสี่ยง

ผู้โหยหา  อาลัย  ก็ได้เพียง

 

จารจำเรียง  เพียงกษัตริย์  เจ็ดรัชกาล

หลังอยุธยา  ราชธานี  ศรีเสาวภาคย์

 

อุปสรรค  เริ่มอุบัติ  ในราชฐาน

เศรษฐกิจ  คงต่อเนื่อง  รุ่งเรืองนาน

 

แต่ภัยพาล  ด้านเวียงวัง  ยังคลอนแคลน

ถึงพระเจ้า  ทรงธรรม  ผู้นำรัฐ

 

ปฏิวัติ  ยังส่อเค้า  เข้าสู่แผน

เมื่อทั้งสอง  พระอนุชา  ขึ้นมาแทน

 

บรรลุแผน  แย่งสมบัติ  ขัติยวงศ์

พระเชษฐา  ธิราช  ถูกผลัดเปลี่ยน

 

ก็จวนเจียน  อยุธยา  จะไหลหลง

เมื่องต้องสิ้น  พระอา  ทิตยวงศ์

 

ก็จบลง  วงศ์พระร่วง  ของปวงไทย

แต่กรุงศรี  อโยธยา  ไม่คราสิ้น

 

เจ้าแผ่นดิน  สูงส่ง  ราชวงศ์ใหม่

คือพระเจ้า  ปราสาททอง  ครองแดนไทย

 

เหนืออำนาจ  ที่ยิ่งใหญ่  สถาปนา

          ปีสองพัน  หนึ่งร้อย  เจ็ดสิบสอง

 

ปราสาททอง  ราชวงศ์ใหม่  ได้รัฐา

เพราะบารมี  และอำนาจ  ชิงรัฐมา

 

อยุธยา  ยังดำรง  คงรุ่งเรือง

แต่ว่าเรื่อง  ราชบัลลังก์  ยังไม่นิ่ง

 

เกิดช่วงชิง  จ้าละหวั่น  อันสืบเนื่อง

พระโอรส  ของกษัตริย์  ต่างขัดเคือง

 

กลายเป็นเรื่อง  บาดหมาง  คลางแคลงใจ

องค์กษัตริย์  ราชธานี  ที่ยี่สิบหก

 

ถูกไล่ตก  จากบัลลังก์  พังจนได้

คือโอรส  พระนามว่า  เจ้าฟ้าไชย

 

พระนารายณ์  และเจ้าอา  มาแย่งชิง

พระศรีสุธรรม  ราชา  เป็นกษัตริย์

 

ครองสมบัติ  จากฟ้าไชย  ก็ไม่นิ่ง

พระนารายณ์  โค่นต่อ  จ่อเข้าชิง

 

ราชบัลลังก์  ค่อนข้างนิ่ง  เนิ่นนานมา

        ๏ วันกำเนิด  แห่งองค์  พระทรงศรี

 

ตรงเดือนยี่  สองพันหนึ่ง  ร้อยเจ็ดสิบห้า

เกิดจากราช  เทวี  ศรีมารดา

 

พระธิดา  แห่งสมเด็จ  พระเจ้าทรงธรรม

สมเด็จพระเจ้า  ปราสาททอง  พระปิตุราช

 

และวงศ์ญาติ  เป็นเชื้อใหญ่  ในสยาม

เหตุที่ให้  พระองค์  ทรงพระนาม

 

ว่านารายณ์  เพราะเหตุความ  มหัศจรรย์

วันกำเนิด  เกิดองค์  พระทรงเดช

 

ญาติสังเกตุ  เห็นแขน  เป็นแม่นมั่น

ดังนารายณ์  สี่กร  ตอนฉับพลัน

 

แวบหนึ่งนั้น  มั่นใจ  ในพระองค์

เป็นปีสร้าง  ไอสวรรย์  ทิพอาสน์

 

คล้องกับศาสตร์  ไอสูรย์  สวรรค์ส่ง

ดังพรหมสั่ง  ปางนารายณ์  จุติลง

 

ยังมีพง  ศาวดาร  เล่ากันมา

ตอนพระเยาว์  เล่าเรื่อง  ที่เร้นลับ

 

เป็นฉบับ  พระราช  หัตถเลขา

พงศาวดาร  กรุงศรี  อยุธยา

 

อัสนีผ่า  พระวรกาย  ไม่คายเคือง

พระนารายณ์  ราชกุมาร  ชันษา

 

นับได้ห้า  คราฝนพรำ  ทำเกิดเรื่อง

ชวนเล่น น้ำ  กรำสายฝน  จนเนืองเนือง

 

จึงเกิดเรื่อง  ตามที่เล่า  ต้นเสาพัง

อัสุนีบาต  ฟาดเสา  จนร้าวบิ่น

 

แตกถึงดิน  กลิ่นไอ  ไม่มีหวัง

เหล่าพี่เลี้ยง  สลบไสล  ไร้พลัง

 

ทรงจังงัง  ดังที่เห็น  คงเป็นบุญ

พระปิตุราช  จัดสมโภช  โปรดเฉลิม

 

บารมีเพิ่ม  แด่นารายณ์  องค์ไอยศูรย์

พระโหรา  ธิบดี  มีกราบทูล

 

กุศลบุญ  ประจักษ์ตา  องค์ราชันย์

          นักวิเคราะห์  เจาะประวัติ  ศาสตร์บันทึก

 

ทำให้นึก  ถึงเรื่องเล่า  เขาสร้างสรรค์

เรื่องสับสน  วนเวียน  เปลี่ยนรัชกาล

 

เขียนยืนยัน  หลายฉบับ  จับข้อมูล

บ้างก็ตรง  บ้างก็ค้าน  นั้นไม่แปลก

 

บันทึกแขก  บันทึกฝรั่ง  ยังเกื้อหนุน

จับเอามา  ยันสอบ  ตอบข้อมูล

 

สนับสนุน  ตามจริง  ทุกสิ่งมี

ปลายรัชกาล  ปราสาททอง  ต้องยุ่งยาก

 

อุปสรรค  การครองราชย์  กษัตริย์กรุงศรี

สามเจ้านาย  สามขุนนาง  ต่างชิงดี

 

เข้าต่อตี  ประหัตประหาร  ผลาญซึ่งกัน

คงเหตุอำนาจ  ได้มา  องค์ปราสาท

 

ได้พิฆาต  เหล่าขุนนาง  อย่างแม่นมั่น

ของอาทิตยวงศ์  ทรงฟาดฟัน

 

สิ้นรัชกาล  เรื่องเก่า  ก็เร้ารุม

น่าสังเกต  เจ้าฟ้าไชย  ได้สมบัติ

 

ด้วยเตรียมจัด  ขุนนางใน  ไว้เป็นกลุ่ม

ใครขืนขัด  จัดการ  ให้จับกุม

 

เข้าควบคุม  ล้อมวัง  บัลลังก์ทรง

ได้ออกหลวง  ออกญา  ได้อาวุธ

 

แม้นเป็นบุตร  นอกบัลลังก์  ตั้งประสงค์

เป็นกษัตริย์  ต่อมาได้  ดังใจจง

 

แล้วจบลง  ด้วยกลุ่มสุธรรม  กับนารายณ์

เมื่อศรีสุธรรม  ค้ำบัลลังก์  ก็สั่งฆ่า

 

พวกออกญา  ออกหลวง  ล่วงไปหลาย

ลงนรก  ตกตาม  ด้วยความตาย

 

พระนารายณ์  ไม่ขึ้นครอง  จ้องรีรอ

กับขุนนาง  ฝ่ายใน  ไม่ค่อยคุ้น

 

ความชุลมุน  กรุ่นไอ  มิใช่หงอ

ญี่ปุ่นแขก  มอญฝรั่ง  ต่างจ้องรอ

 

เพราะขุนนาง  สอพลอ  จ่อจัดการ

คือพระยาจักรี  ของศรีสุธรรม  กำลังคิด

 

จะพิชิต  เอาสุธรรมราชา  มาสังหาร

จะช่วงชิง  ราชบัลลังก์  จึงสั่งการ

 

ไปเผาผลาญ  บ้านขุนนาง  ฮอลันดา

อีกนัยหนึ่ง  บอกศรีสุธรรม  ทำอุบาทว์

 

ภคิณี  วงศ์ญาติ  แอบเข้าหา

องค์นารายณ์  เลิกเคารพ  นพศรัทธา

 

นำกำลัง  และศาสตรา  ยึดบัลลังก์

เพื่อให้พ้น  มลหมอง  ต้องสงสัย

 

ถูกป้ายร้าย  ให้ฆ่า  เจ้าอาสั่ง

รวมขุนนาง  ต่างชาติ  จัดกำลัง

 

แขกฝรั่ง  ฮอลันดา  ชนะชัย

เพราะมีขุนนาง  ต่างด้าว  เข้าช่วยรบ

 

งานจึงจบ  ยึดได้  ไม่สงสัย

อาวุธดี  มีกำลัง  สมตั้งใจ

 

พระนารายณ์  ได้อยุธยา  ว่าแผ่นดิน

          ได้พระนาม  จารึกใน  พระสุพรรณบัฏ

 

เป็นกษัตริย์  องค์ยี่สิบเจ็ด  สำเร็จถวิล

พระรามาธิบดี  ที่สาม  นามเคยชิน

 

ครองแผ่นดิน  ด้วยศิลปศาสตร์  ชาติเจริญ

ตอนพระชนม์  มายุ  ยี่สิบห้า

 

ทั้งศรัทธา  บูชามั่น  สรรเสริญ

ปีสองหนึ่ง  เก้าเก้า  ต่างด้าวเพลิน

 

ถูกเชื้อเชิญ  เดินเข้ามา  ค้าขายดี

ต้นแผ่นดิน  กินใจ  ไม่กระจ่าง

 

ในท่ามกลาง  หวาดระแวง  แข่งศักดิ์ศรี

ความอยู่รอด  ความปลอดภัย  ไม่ค่อยมี

 

ปฐพี  ยังพลุ่งพล่าน  เดือดดาลใจ

แม้นมิตั้ง  อนุชา  มหาอุปราช

 

แต่มิอาจ  รัฐประหาร  กันจนได้

เพราะประวัติ  มันต้องซ้ำ  อยู่ร่ำไป

 

จำอาศัย  อยู่วังหน้า  ซะอย่างเดิม

ขุนนางเก่า  ไม่ยอมก้ม  สะสมอำนาจ

 

ต้องขจัด  ปัดแปลง  แรงฮึกเหิม

ตัดเสี้ยนหนาม  วงใน  ตั้งใหม่เติม

 

มีเงาเริ่ม  พระองค์รู้  อนุชา

พระองค์ทอง  พระองค์ไตร  ภูวนาทิตย์

 

คนใกล้ชิด  คิดการใหญ่  ใจอิจฉา

เชื้อกษัตริย์  ปราสาททอง  น้องตามมา

 

ต่างมารดา  พระองค์ปราบ  ราบคาบลง

แม้นศัตรู  ทางการเมือง  เรื่องมีมาก

 

ถึงจะยาก  ก็ปราบได้  ดังใจประสงค์

ตั้งคนหนุ่ม  กุมอำนาจ  จัดตัวลง

 

สมใจจง  ได้ขุนนาง  ต่างไว้ใจ

ตั้งออกญา  จักรี  ที่คู่ข้าง

 

ตั้งออกญา  พระคลัง  หวังใจได้

ตั้งออกญา  โกษาธิบดี  ที่ไว้ใจ

 

ได้คนใหม่  ใกล้มือ  ซื่อสัตย์จริง

กิตติศัพท์  สดับฟัง  ระหว่างประเทศ

 

พระทรงเดช  เด่นดัง  เป็นอย่างยิ่ง

แขกฝรั่ง  มังค่า  มาพึ่งพิง

 

เข้าแอบอิง  ร่วมโพ  ธิสมภาร

เริ่มแม่นาง  กะเบา  แขกเข้าหา

 

กัมพูชา  นักองค์จันทร์  หันหาท่าน

นำเพชรพลอย  ทะยอยถวาย  คนหลายพัน

 

เป็นเครื่องยัน  ความสงบ  พบร่มเย็น

สามสิบสอง  ปีทองไทย  ใต้อำนาจ

 

มหากษัตริย์  ผู้ยิ่งใหญ่  คนไทยเห็น

คนหลายหมื่น  ตื่นตา  มาอ่อนเอน

 

บ้างมาเป็น  ขุนนาง  ของวังใน

สมิงมอญ  ม้งพม่า  มานบนอบ

 

เบื้องระบอบ  นอบน้อม  ยินยอมให้

รับของกิน  ที่ดินทำ  ชื่นฉ่ำใจ

 

อยู่ภายใต้  องค์ราชา  พระบารมี

          ไม่มีนาม  ตามจดหมาย  รายงานเหตุ

 

องค์สมเด็จ  อัคเรศ  มเหสี

เมื่อจับความ  ตามสาย  โยงใยมี

 

สืบคดี  มีประวัติ  ปลายรัชกาล

ขอเอ่ยนาม  ไว้สามองค์  บ่งบทบาท

 

เรื่องครองราชย์  อยุธยา  มหาสถาน

ลาลูแบร์  บันทึกไว้  ในเก่ากาล

 

เป็นหลักฐาน  ท่านไม่มี  โอรสธิดา

บันทึกอื่น  ดื่นหลาย  ไม่สอดคล้อง

 

อย่างเช่นของ  แบร์แวส  กลับชี้ว่า

นามพระปีย์  ลูกสนม  บรมราชา

 

ถูกลักพา  ไปจากวัง  ครั้งยังเยาว์

เพื่อหลีกเลี่ยง  ขัดแย้ง  แย่งสมบัติ

 

การสืบราชสันติวงศ์  องค์ผ่านเผ้า

การวิเคราะห์  เจาะประจักษ์  ความหนักเบา

 

ท่านรับเข้า  เอาตำแหน่งสุด  บุตรบุญธรรม

ตามบันทึก  ของเดอแบส  บ่งบอกว่า

 

พระธิดา  ของพระองค์  ทรงงามขำ

คิดจะยก  ให้อนุชา  ก็น่าจะทำ

 

แต่พฤติกรรม  ของน้อง  ต้องเลิกรา

ครั้นจะให้  เจ้าปีย์  ได้ศรีสมบัติ

 

แต่ก็ขัด  ด้วยความคิด  ปริศนา

ครั้นจะยก  ให้แก่ผู้  อนุชา

 

แต่ก็มา  ล้มประชวร  จวนสิ้นปราณ

อีกหนึ่งคน  ควรกล่าวขวัญ  สำคัญนัก

 

คือออกหลวง  สรศักดิ์  อยากกล่าวขาน

องค์เจ้าหญิง  จากเชียงใหม่  ให้สูติกาล

 

พระนารายณ์  รับท่าน  โอรสบุญธรรม

พระนารายณ์  ให้เจ้าหญิง  แก่พระเพท

 

จึงเป็นเหตุ  อยู่ในแหล่ง  ตำแหน่งต่ำ

แต่สรศักดิ์  หรือนายเดื่อ  เมื่อทรงจำ

 

ทุกเช้าค่ำ  รู้เป็นลูก  องค์นารายณ์

          พระอนุชา  พระปีย์  และสรศักดิ์

 

พวกขุนนาง  ต่างรู้จัก  กันหลากหลาย

อยู่เบื้องหลัง  ขุนนางหนุน  ส่อวุ่นวาย

 

สองส่วนใหญ่  ของขุนนาง  ต่างอิทธิพล

ออกพระศรี  เนาวรัตน์  ต่างชาติกลุ่ม

 

เข้าควบคุม  เศรษฐกิจ  ได้ผลิตผล

กลุ่มออกญา  โกษาธิบดี  มีผู้คน

 

อยู่เบื้องบน  เป็นคนคุม  การปกครอง

พระนารายณ์  ผู้ทรงฤทธิ์  คิดส่งเสริม

 

อำนาจเพิ่ม  เติมสุม  กลุ่มทั้งสอง

อำนาจคาน  งานเดิน  เมินปรองดอง

 

ช่วยปกป้อง  บทบาท  อำนาจเกิน

          ต่อไปนี้  จะบอกเล่า  เป็นเก้าสิบ

 

และจะหยิบ  เรื่องงาน  การสรรเสริญ

พระกษัตริย์  ยุคใหม่  ไทยเจริญ

 

มีทองเงิน  เติมพระคลัง  อย่างร่ำรวย

อยุธเยศ  เขตคาม  สยามใหม่

 

การค้าขาย  สินค้า  มาได้สวย

หลายเชื้อชาติ  ศาสนา  มาเอออวย

 

เป็นตัวช่วย  ชี้ให้  ไทยรุ่งเรือง

เรื่องปกครอง  การค้า  ต่างประเทศ

 

ขอเล่าเหตุ  กล่าวความ  ไปตามเรื่อง

เพื่อประหยัด  กลอนย้ำ  ใช้คำเปลือง

 

แต่ละเรื่อง  เรียงสลับ  ยากจับความ

มหาราช  องค์นี้  มิค่อยรบ

 

แต่จะพบ  หลายเรื่องราว  ชาวสยาม

ประเทศไทย  ยุคทอง  ปกครองงาม

 

เรื่องสงคราม  มีน้อย  ถ้อยวาที

          เกือบสี่ปี  ที่ครองราชย์  จัดกองทัพ

 

ไปช่วยรับ  ที่เชียงใหม่  ให้ถึงที่

ได้หนังสือ  ข่าวว่าฮ่อ  จ่อโจมตี

 

ด้วยหวังดี  เมืองเชียงใหม่  เมื่อภัยมา

เมืองเชียงใหม่  ใช้ระบอบ  ชอบของใหม่

 

ขึ้นกับไทย  ถ้าไม่เหมาะ  เกาะพม่า

ถูกข่มเหง  ย่ำยี  ถูกบีฑา

 

ก็กลับมา  ขึ้นไทย  ใหม่ตลอดกาล

เมืองเชียงใหม่  ได้ที  ไม่มีฮ่อ

 

คิดจะล่อ  ทัพไทย  ให้ร้าวฉาน

จึงตั้งทัพ  ปราบไทย  อยู่ให้นาน

 

เมืองบริวาร  ของเชียงใหม่  ทัพไทยตี

อยุธยา  เพิ่มห้ากอง  ต้องยึดได้

 

เจ้าเชียงใหม่  แสนหลวง  ไม่ห่วงศักดิ์ศรี

ยอมจำนน  ตนรับผิด  แต่โดยดี

 

รบหนึ่งปี  ยกกองทัพ  กลับอโยธยา

          เจ้าอังวะ  ถูกเจ้าแปรรุก  บุกสังหาร

 

นำเหตุการณ์  สองพัน  สองร้อยห้า

สั่งโกษา  ธิบดี  ไปตีมา

 

เพราะเชียงใหม่  ไร้พม่า  จะป้องกัน

พระนารายณ์  มีดำรัส  รีบจัดทัพ

 

กำลังนับ  สี่หมื่น  ในมือนั่น

โกษาเหล็ก  ร่วมพระนม  คนเดียวกัน 

 

ไปตีเมือง  บริวาร  ได้ทันใจ

องค์นารายณ์  ใช้สองหมื่น  ขึ้นตามเสริม

 

เอามาเพิ่ม  เติมอ้อม  ล้อมเชียงใหม่

ถึงเวลา  ได้ฤกษ์  ตอนเกริกชัย

 

รบเชียงใหม่  ชัยสำเร็จ  เสร็จเรื่องราว

สิบห้าวัน  วางระเบียบ  ความเรียบร้อย

 

ด้วยทีถ้อย  กรมการเมือง  และเรื่องเจ้า

การปกครอง  ของเชียงใหม่  ไม่ยืดยาว

 

ยกกองทัพ  คืนกลับเหย้า  อยุธยา

ทรงอัญเชิญ  พุทธสิหิงส์  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

ไปสถิตย์  เมืองหลวง  สิ้นห่วงหา

พงศาวดาร  ท่านได้กล่าว  เรื่องราวมา

 

ตีพม่า  อีกครั้ง  ตั้งพระทัย

ปีสองพัน  สองร้อยหก  ยกกองทัพ

 

ไปตั้งรับ  ทัพพม่าพล้ำ  จำแตกพ่าย

เหตุไล่มอญ  ติดตามมา  ฝ่าแดนไทย

 

โดยย่ามใจ  ล่วงผ่าน  กาญจน์บุรี

กองทัพไทย  แต่ละครั้ง  ตั้งโกษาเหล็ก

 

แม่ทัพเอก  กองหน้า  สง่าศรี

ต้อนเชลย  กลับมาวัง  ทุกครั้งตี

 

บารมี  ครันครบ  นักรบไทย

ทั้งอังวะ  และพุกาม  ตามบันทึก

 

เคยเจอศึก  ใกล้จะพลาด  ขนาดใหญ่

จากพระยา  สีหราช  เดโชชัย

 

แม่ทัพใหญ่  เป็นออกญา  โกษาธิบดี

แม้มิได้  เข้าเมือง  ไม่เคืองคับ

 

ยกกองทัพ  กลับมุ่ง  ถึงกรุงศรี

กวาดต้อนทรัพย์  จับเชลย  ไม่เฉยที

 

ฝากภูมี  แม่นมั่น  เป็นขวัญไทย

อันการศึก  ฮึกกล้า  ปะทะติด

 

กับอังกฤษ  ก็เคยมี  มิหวั่นไหว

ขอไปกล่าว  ในสุนทร  ตอนต่อไป

 

เรื่องค้าขาย  ต่างด้าว  เข้าถึงเมือง

มองในแง่  ทหาร  เรื่องการรบ

 

ต้องเจนจบ  การยุทธ  ให้สุดเรื่อง

ความได้เปรียบ  ทางศาสตรา  ช่วยประเทือง

 

และรู้เรื่อง  การข่าว  ด้าวแดนไกล

ความได้เปรียบ  เชิงรบ  มีครบศาสตร์

 

องค์นารายณ์  มหาราช  ท่านจัดให้

ทั้งนอกแนบ  แยบยล  ด้วยกลไก

 

ทำให้ไทย  ไม่เกี่ยว  รอดเหยี่ยวกา

ทั้งคล้องช้าง  สั่งอาวุธ  ชุดต่างด้าว

 

ประยุกต์เข้า  มาประสาน  กับการค้า

หลายประเทศ  มาถึงอู่  สู่พารา

 

ทั้งศาสตรา  เงินตรา  มามากมี

          จะบอกกล่าว  เล่าการค้า  ที่มาสู่

 

หันมาดู  ทีละชาติ  จัดวิถี

เพื่อครอบคลุม  กลุ่มขาย  หลายวิธี

 

ปรากฏมี  ในสมัย  นารายณ์องค์

โปรตุเกส  ประเทศเก่า  เคยเข้าขาย

 

สมัยนารายณ์  ลดบทบาท  ขาดประสงค์

เพราะการค้า  ทุนน้อย  ถดถอยลง

 

เคยมั่นคง  ต้องมาขัด  ขาดกลางคัน

คล้ายอังกฤษ  เคยคิดเลิก  คลังสินค้า

 

เหลือแต่เพียง  ฮอลันดา  การค้ามั่น

ทั้งกรุงศรี  และภูมิภาค  มีมากครัน

 

ทั้งแข่งขัน  และผูกขาด  อำนาจอิทธิพล

เปลี่ยนแผ่นดิน  ยุคใหม่  ในกรุงศรี

 

ก็ยิ่งมี  ผูกขาด  ค้าขัดสน

ความขัดแย้ง  แข่งค้า  และแข่งคน

 

สู้กันจน  ฆ่าฟัน  หันมาเคลียร์

บริษัทดัทซ์  ยึดเรือค้า  ของสมเด็จ

 

ที่ชักธง  โปรตุเกส  อ่าวตังเกี๋ย

เพราะความเหิม  บริษัท  ดัทช์อินเดีย

 

เลยต้องเสีย  ค่าปรับ  ให้กับไทย

อันธพาล  การแค้น  และการค้า

 

ฮอลันดา  ก็แข่งขัน  ไม่หวั่นไหว

เมื่อชาวจีน  ล้อมคลัง  ตั้งภายใน

 

ปิดอ่าวไทย  ยึดเรือค้า  ฮอลันดาทำ

ฮอลันดา  มีท่าที  ที่แข็งกร้าว

 

เมืองของเรา  เข้ายุคเสี่ยง  กลัวเพลี่ยงพล้ำ

กุศโลบาย  นารายณ์องค์  ต้องทรงทำ

 

ยอมใจจำ  ทำสัญญา  ปัตตานี

ห้ามจ้างจีน  ญวนญี่ปุ่น  ร่วมทุนค้า

 

เดินทางมา  เดินเรือไป  ในทุกที่

ความชำนาญ  การเดินเรือ  ไม่เหลือมี

 

ฮอลันดา  ได้ที  ยึดเส้นทาง

เคยค้าจีน  กับญี่ปุ่น  ทุนเลยหาย

 

อำนาจใหญ่  อย่างดัทช์  หรือขัดขวาง

พระปัญญา  องค์นารายณ์  หลายหนทาง

 

หาคนกลาง  มาถ่วงดุล  ศูนย์สัมพันธ์

อาจเกิดเพราะ  สำเภาไทย  แย่งขายค้า

 

ฮอลันดา  รายได้พัง  ยังไหวหวั่น

ล่วงละเมิด  สิทธิพิเศษ  ของเขตมัน

 

เลยฟาดฟัน  อยุธยา  ไม่ใยดี

          แต่สัญญา  ปัตตานี  มิมีผล

 

ไทยไม่จน  ใช้มะริด  ตะนาวศรี

เป็นเส้นหลัก  ปักค้า  สถานี

 

เรื่องศักดิ์ศรี  เกียรติภูมิ  ยังสุมใจ

จึงคบเพื่อน  ต่างชาติ  อำนาจเพิ่ม

 

เอามาเสริม  อิทธิพล  จนยิ่งใหญ่

ปราณบุรี  เพชรบุรี  ที่วางใจ

 

ขุนนางใหญ่  ในสำนัก  มักมุสลิม

ทั้งพระคลัง  สินค้า  สมุหนายก

 

ไม่วิตก  ฮอลันดา  มาแทงทิ่ม

คบอังกฤษ  แล้วคิดใหม่  ใช้มุสลิม

 

เกาะเป็นทีม  ต้านต่อ  ฮอลันดา

          ขอย้อนเล่า  ความหลัง  เรื่องอังกฤษ

 

อยากตีสนิท  เป็นมิตรกัน  ด้านการค้า

เคยพบคณะ  ทูตไทย  สมัยพระเอกา

 

พบพูดจา  กันอย่างดี  ที่บันตัม

บริษัทอินเดีย  ตะวันออก  หัวหอกนำ

 

เคยถลำ  ทำผิด  เคยปิดไป

ความสัมพันธ์  อันดี  มีขึ้นแล้ว

 

ก็ไม่แคล้ว  ที่อังกฤษ  คิดเปิดใหม่

เป็นตัวแทน  บริษัท  ในชาติไทย

 

มองการณ์ไกล  ขายไปเขต  ประเทศจีน

ความสำเร็จ  ชาติสเปน  เห็นตัวอย่าง

 

เห็นศูนย์กลาง  ตลาด  หลายชาติถิ่น

ได้ผูกขาด  สินค้าไทย  กำไรกิน

 

ไทยไม่สิ้น  ดุลอำนาจ  ชาติเดียวดาย

พลอยทองคำ  เนื้อดี  และดีบุก

 

อังกฤษผูก  ซื้อมาก  จากภาคใต้

ทำการค้า  ควบคู่  นโยบาย

 

กับการเมือง  เรื่องภายใน  ตลอดรัชกาล

ทรงเสนอ  ยกปัตตานี  ให้อังกฤษ

 

สร้างเมืองป้อม  แหล่งสถิต  ค้าสถาน

ยอมพริกไทย  ผูกขาด  รัฐบาล

 

ถูกประสาน  ให้ซื้อของ  ต้องเต็มปี

ในที่สุด  ปฏิเสธ  เขตการค้า

 

เสียประโยชน์  มากกว่า  ของกรุงศรี

ไม่สงบ  เรื่องรบรา  ในปัตตานี

 

จึงต้องมี  เรื่อยมา  หาจบไป

          บริษัท  ของอังกฤษ  ต้องปิดฉาก

 

ขอแนะนำ  ให้รู้จัก  เจ้าจอร์จไวท์

เป็นข้าราชการ  ผู้นำร่อง  ของเมืองไทย

 

ยศที่ได้  หลวงวิชิต  ราชสาคร

อีกหนึ่งนั้น  ผู้น้อง  แซมมวลไวท์

 

นายท่าทวาย  และมะริด  คิดเป็นหนอน

ออกราชการ  เข้าบริษัท  ไปตัดรอน

 

ไปค้าจร  แข่งบริษัท  ตัดกำลัง

อีกสองคน  ควรรู้  ความอุบาทว์

 

คือริดชาร์ด  เบอร์นาบี  มีความหลัง

กับคอนสแตนติน  ฟอลคอน  ควรระวัง

 

ซื้อสินค้า  จากพระคลัง  แข่งกำไร

ทำบริษัท  ขาดทุน  จนสูญสิ้น

 

กู้ทรัพย์สิน  อยุธยา  เอามาใช้

ชำระหนี้  ทวงสิน  เรื่องกินใจ

 

ซ้ำถูกไฟ  เผาผลาญ  เอกสารสำคัญ

คอนสแตนติน  กินสนิท  คิดตะกละ

 

ชวนพ่อค้า  อิสระ  มาแข่งขัน

ผู้แทนใหม่  ใคร่เข้าเฝ้า  เขากีดกัน

 

ด้วยเหตุนั้น  บริษัทอังกฤษ  ต้องปิดไป

แม้จะส่ง  พ่อค้า  มาติดต่อ

 

เพื่อจะขอ  เปิดคลังค้า  ขึ้นมาใหม่

อยุธยา  หารือร้น  หรือสนใจ

 

พันธมิตรใหม่  เป็นฝรั่งเศส  เหตุถ่วงดุล

ก่อนกรายกลอน  ในตอนหลัง  ฝรั่งเศส

 

อันเป็นเหตุ  ให้อังกฤษ  เสียสิทธิ์สูญ

เรื่องอังกฤษ  ยังไม่จบ  ครบข้อมูล

 

งานกงสุล  ซึ่งตัดขาด  ประกาศสงคราม

          ความสัมพันธ์  หยุดชะงัก  หนักลงอีก

 

อาลีบิก  เมืองมะสู  ลิปะตั้ม

กับแซมมวลไวท์  ค้าขายโกง  ส่งผลกรรม

 

เป็นเหตุนำ  ความผิดใจ  ให้ราคี

แซมมวลไว้ท์  ยกกำลัง  พังเมืองท่า

 

ยึดสินค้า  อาลีบีก  หลีกหลบหนี

จ้องจับเรือ  และค้าทาส  บังอาจเต็มที

 

เหมือนอัคคีย์  เผาเบงกอล  ให้ร้อนรน

เมืองมะริด  ติดชื่อว่า  เมืองค้าทาส

 

แซมมวลไวท์  ใจบังอาจ  ด้วยฉ้อฉล

เข้ายึดเรือ  ยึดสินค้า  ยึดผู้คน

 

สับปะดน  ยึดเรือบริษัท  อังกฤษขัดใจ

อังกฤษประกาศ  สงคราม  กับกรุงศรี

 

พร้อมราวี  เสนอต้อง  สองเงื่อนไข

ข้าราชการ  ในกรุงศรี  ให้ลี้กลับไป

 

สองชดใช้  หกหมื่น  ห้าพันปอนด์

ขุนนางใหญ่  ในมะริด  คิดต่อสู้

 

ล้างศัตรู  เกลื่อนกลาย  ตายสลอน

เจ้าแซมมวล  เจียนจวนตาย  หายหนีจร

 

การต่อกร  กับอังกฤษ  ลูกติดพัน

ใน พ.ศ.  สองพันสอง  ร้อยสามสิบ

 

สถานการณ์บีบ  เผาป้อม  ยึดคำปั่น

เมืองมะริด  อังกฤษคุม  รุมโรมรัน

 

ถูกต่อต้าน  พระตะนาวศรี  กรีฑาพล

ยกกองทัพ  ลงมาผลาญ  หักหาญสู้

 

อังกฤษศัตรู  สู้ไม่ได้  ตายท่วมท้น

เมืองมะริด  กลับได้คืน  ชื่นกมล

 

ยึดปืนกล  เรือรบ  ไว้หนึ่งลำ

เหลือเรือรบ  อีกสองลำ  นำพลไพร่

 

หนีกลับไป  เมืองอังกฤษ  ไม่คิดถลำ

พระนารายณ์  ออกกฤษฎีกา  ประกาศสงคราม

 

ในพระนาม  กับบริษัท  ตัดไมตรี

          ในแผ่นดิน  พระนารายณ์  ไม่เป็นมิตร

 

กับอังกฤษ  เคืองโกรธ  โทษกรุงศรี

นักการค้า  ของอังกฤษ  คิดไม่ดี

 

ข้าราชการ  ของกรุงศรี  ก็พอกัน

หาประโยชน์  ใส่ตน  บนตำแหน่ง

 

ทั้งยื้อแย่ง  โยกย้าย  ค่ายแข่งขัน

นำเชื้อชาติ  ศาสนา  สารพัน

 

บนพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  คิดร่ำรวย

พระนารายณ์  ได้ฝรั่งเศส  ประเทศใหม่

 

คอยเอาใจ  สนับสนุน  เกื้อกูลช่วย

มาเผยผลิต  กิจกรรม  ที่อำนวย

 

ประโยชน์สวย  ดังประสงค์  มั่นคงดี

ทรงให้สร้าง  เมืองใหม่  คล้ายแมนสรวง

 

เป็นเมืองหลวง  ที่สอง  ของกรุงศรี

ป้อมปราการ  โอฬารมณฑป  ลพบุรี

 

ราชธานี  แห่งที่สอง  ของพระองค์

ลพบุรี  มีบทบาท  ในชาติสยาม

 

เป็นเมืองงาม  ตามศิลปะ  พระประสงค์

ว่าราชการ  ภารกิจด่วน  ส่วนพระองค์

 

มีท้องพระโรง  พวกข้า  มาเฝ้างาน

ลพบุรี  ศรีไสว  ในสำนึก

 

มีบันทึก  เมืองละโว้  รโหฐาน

พระบารมี  ศรีละโว้  ขอมโบราณ

 

งามตระการ  สระแก้ว  เพริดแพรวพรรณ

สมใจแล้ว  เมืองนารายณ์  องค์รามลักษณ์

 

เด่นประจักษ์  ลักษมี  ศรีสวรรค์

องค์นารายณ์  ได้ประทับ  ดับชีวัน

 

เป็นยอดขวัญ  พรรณเรือง  เมืองลพบุรี

          ขอกลับกลอน  ย้อนหลัง  ฝรั่งเศส

 

เข้าประเทศ  เขตจรุง  เมืองกรุงศรี

พระนารายณ์  ใช้ทูตเชิญ  เจริญไมตรี

 

ราวห้าปี  หลังครองราชย์  ไม่คลาดคลา

เดส์แลงค์บูโร  มากับเรือ  ชื่อโวตูร์

 

และสังราช  ชื่อปัลลู  ผู้แทนค้า

ขอเข้าเฝ้า  การขาย  ในนครา

 

นำสินค้า  ขึ้นห้าง  ได้ดังจินต์

พร้อมมิซซัง  คลีโอโปลิศ  ลามอตลอมแบร์ต

 

ฝ่าฝนแดด  มาเฝ้า  เล่าศาสตร์ศิลป์

หลุยส์สิบสี่  ครองฝรั่งเศส  เขตแดนดิน

 

ทรงยลยิน  ถิ่นเรืองรุ่ง  ทั้งกรุงไกร

ได้เสนอแนะ  ค้าขาย  ให้ความหวัง

 

พร้อมมิซซัง  เดอเบิรทเข้า  เฝ้าถวาย

จึงเป็นที่  ยอมรับ  กับนารายณ์

 

ประทานให้  สร้างวัดวา  เรือนอาราม

บ้านปลาเห็ด  เขตนอกเมือง  เยื้องทางใต้

 

ขุนละคอนไชย  เป็นชื่อคลอง  ต้องเดินข้าม

วัดโรงเรียน  บ้านญวนอยู่  ดูงดงาม

 

เริ่มต้นความ  เป็นมา  ค้าขายกัน

          การเข้าเฝ้า  คนเหล่านี้  มีอนุสรณ์

 

นายฟอลคอน  ตอนยังใหม่  ได้นำสาส์น

ในฐานะ  ขุนนาง  ฟังโองการ

 

สืบสานงาน  การรับใช้  ใกล้ยุคล

นายฟอลคอน  ตอนเริ่มมา  โกษาเหล็ก

 

นับเป็นเอก  สังกัดคลัง  ตั้งแห่งหน

สร้างประโยชน์  ให้แก่หลวง  และปวงชน

 

แกเป็นคน  ชาวกรีก  หลีกลี้มา

จอร์จแซมมวล  ชวนมาแวะ  แนะนำให้

 

เข้ารับใช้  งานคลัง  ของโกษา

ความฉลาด  ปราชญ์เปรื่อง  เรืองปัญญา

 

ได้ออกยา  วิไชยเยนต์  เป็นขุนนาง

การเจริญ  สัมพันธ์ทาง  ฝรั่งเศส

 

พระโปรดเกศ  คณะฑูต  ชุดสรรสร้าง

แรกอัญเชิญ  คณะฑูต  ชุดขุนนาง

 

ออกเดินทาง  ไปไม่ถึง  ซึ่งแวร์ซาย

ชุดที่สอง  จึงได้  ไปเข้าเฝ้า

 

ถึงพระเจ้า  หลุยส์สิบสี่  มิสูญหาย

ด้วยอยากรู้  ว่าชุดแรก  แสนแปลกใจ

 

เกินเป้าหมาย  ได้เข้าเฝ้า  พระเจ้าชาร์ล

อยุธยา  ฟ้าเปิด  บรรเจิดจ้า

 

ศูนย์การค้า  ตะวันตก  ยกสืบสาน

ชาร์ลที่สอง  หลุยส์สิบสี่  มีโองการ

 

ใช้สถาน  อยุธยา  ค้าสัมพันธ์

ทั้งอังกฤษ  ฮอลันดา  ฝรั่งเศส

 

เป็นประเทศ  เหลี่ยมค้า  มาเสกสรรค์

พระนารายณ์  อยุธยา  รู้ท่าทัน

 

บริหาร  การค้า  กล้าเกรียงไกร

พระพิพัฒน์  ราชไมตรี  หลวงศรีวิศาลสุนทร

 

เป็นชุดก่อน  ราชฑูต  ชุดที่หาย

ชุดบาทหลวง  วาเชต์คณะล่าม  ติดตามไป 

 

ออกหลวงพิชัย  วาทิต  ติดตามการณ์

ปีต่อมา  มีโกษาปาน  เป็นท่านฑูต

 

พระวิสูตร  สุนทร  ผู้ถือสาส์น

หลวงกัลยา  ณ ไมตรี  บัญชีงาน

 

ขุนศรีวิศาล  วาจา  พระนายเวร

เจริญสัมพันธ์  ฉันท์ชิดใกล้  ได้เป็นมิตร

 

ไมตรีจิต  ต่อกันมาก  สมอยากเห็น

หลุยส์สิบสี่  มีใจหมาย  ส่งลายเซนต์

 

ด้วยอยากเห็น  ไทยเป็นคริส  ดังจิตจง

ส่งเชวาเลียร์  เดอโชมองต์  ประคองสาส์น

 

แต่องค์ท่าน  พระนารายณ์  ไม่ประสงค์

เรื่องการค้า  ขายอื่น  ฝืนใจปลง

 

ไม่ตกลง  ศาสนา  จะเปลี่ยนแปลง

แต่ให้สิทธิ์  คริสเพียงแต่  แพร่พระศาสน์

 

โดยไม่ขัด  ประชาชน  ทุกหนแห่ง

ทำสัญญา  กับวิไชยเยนต์  เป็นคนแสดง

 

มิใช่แล้ง  น้ำพระทัย  มิตรไมตรี

ทรงตั้งฑูต  ชุดที่สาม  นำราชสาส์น

 

เครื่องบรรณาการ  ยังแวร์ซายส์  ไปถึงที่

ออกวิสูตร  สุนทรปาน  สานไมตรี

 

หลุยส์สิบสี่  มีพระทัย  ในสัมพันธ์

          หลุยส์นารายณ์  ใกล้ชิด  สนิทเชื้อ

 

ทรงไว้เนื้อ  เชื่อใจ  มิคลายมั่น

จุดประสงค์  เจรจา  ว่าตามกัน

 

ส่งทหาร  ส่งบาทหลวง  ล่วงดินแดน

เช่นนายโคลด  เซเบเรต์  หวังเผยแผ่

 

เดอลาลูแบร์  มามะริด  ใกล้ชิดแน่น

ไว้คอยทาน  ต้านอังกฤษ  มิตรคลอนแคลน

 

ใช้กำลัง  ต่างแดน  แทนอยุธยา

ความปรีชา  สามารถ  ปราชญ์พิสุทธ์

 

กลยุทธ  ต่างประเทศ  เขตการค้า

แม้จะเสี่ยง  เพลี่ยงเผลอ  เจอมายา

 

แก้ปัญหา  ปัญญายอด  ชาติปลอดภัย

ความสัมพันธ์  ทางการฑูต  สุดประเสริฐ

 

พอเหตุเกิด  ทรงระงับ  แล้วผลักไส

แถมได้ผู้  รู้ภาษา  พาเด็กไทย

 

นำออกไป  ให้ศึกษา  กลับมาตี

ส่งเรือรบ  มาหกลำ  ทำจังก้า

 

ทหารกล้า  เกินห้าร้อย  ไม่ถอยหนี

อยุธยา  ได้เครื่องมือ  กุนซือดี

 

ใครราวี  เลิกสำแดง  ระแวงระวัง

ฝรั่งเศส  อยากจะคุม  ลุ่มบางกอก

 

ตะวันออก  ค้าขาย  ที่ชายฝั่ง

พระนารายณ์  อยากให้ทหาร  ด้านกำลัง

 

แบบฝรั่ง  สั่งครูฝึก  ศึกษาแนว

พระเจ้าหลุยส์  คุยด้วย  จึงช่วยส่ง

 

อาสาสมัคร  ตามประสงค์  มาฝึกแถว

นายพลเดส์ฟาซ  จัดพันสี่  ส่อมีแวว

 

ทหารไทย  ได้แนว  ยูโรเปียน

          ชาวตะวันตก  ยกขบวน  มาชวนค้า

 

เอกราช  อยุธยา  คงเสถียร

ปริวรรต  เงินตรา  พาหมุนเวียน

 

การแลกเปลี่ยน  การค้า  วัฒนธรรม

ทรงโปรดเกล้า  ต่อเรือ  กำปั่นหลวง

 

งานทั้งปวง  รับให้  ด้วยใจป้ำ

คนต่างชาติ  ได้ออกญา  มาประจำ

 

ตำแหน่งนำ  ราชการ  งานของไทย

การตลาด  ชาติสยาม  งามปรากฏ

 

ใช้เงินสด  ซื้อขายค้า  หน้าสดใส

ปัตตานี  ภูเก็ตสงขลา  เมืองท่าไทย

 

มีรายได้  เข้าพระคลัง  อย่างมั่นคง

เมืองบางกอก  เพชรบุรี  นครศรีธรรมราช

 

รายได้ชาติ  มีแต่เข้า  เกินเป้าประสงค์

ขุนนางแขก  ขุนนางฝรั่ง  ยังดำรง

 

ภายในคง  ความวุ่นวาย  ปลายรัชกาล

          ขอเก็บตก  ยกเหตุการณ์  ของผ่านฟ้า

 

จะนำมา  บอกเล่า  เพื่อกล่าวขาน

กลอนกระชับ  จับความ  ตามเหตุการณ์

 

ผสมผสาน  งานเผดียง  ความเกรียงไกร

ทรงได้ฟื้น  เศรษฐกิจ  การติดต่อ

 

เพื่อหลอมหล่อ  ความรวย  ช่วยไทยไว้

พระโหรา  ธิบดี  ที่วังใน

 

เคยเปิดใจ  ทำนายว่า  พระสี่กร

องค์นารายณ์  ใช้ขุนนาง  ต่างภาษา

 

ศาสนา  ก็ไม่เหมือน  ต้องเตือนสอน

แขกฝรั่ง  ไทยลังกา  พม่ามอญ

 

คนหนีร้อน  มาพึ่งเย็น  เป็นบารมี

มีพุทธคริสต์  อิสลาม  ความเชื่อถือ

 

ที่แท้คือ  หนีทุกข์  ให้สุขศรี

ทรงศรัทธา  หาได้เกี่ยง  เลี่ยงบาลี

 

ประโยชน์มี  และอำนาจ  เพื่อชาติไทย

นักวางแผน  แสนรอบคอบ  ตอบปัญหา

 

ด้วยปัญญา  สำเร็จการ  งานสดใส

ปฏิวัติ  จัดบริหาร  การภายใน

 

ผลิตผลไทย  ในการค้า  น่านิยม

การข่าวกรอง  มองการณ์ไกล  ไล่รุกรบ

 

ท่านมีครบ  กระบวนยุทธ  สุดเสกสม

ส่งกำลัง  สร้างบำรุง  เรืองอุดม

 

ประคองสังคม  ชื่นชมรัก  ประจักษ์จริง

บารมี  ศรีสยาม  งามเรืองรุ่ง

 

ต่างก็มุ่ง  มอบใจกาย  ทั้งชายหญิง

โพธิสมภาร  ร่มรื่น  ชื่นใจจริง

 

สตินิ่ง  ตัดใจแน่  แม้เสี่ยงภัย

ใจเปิดกว้าง  ทางปกครอง  มองการค้า

 

ส่งเดินหน้า  ยุทธศาสตร์  สะอาดใส

ผลประโยชน์  แห่งชาติ  อำนาจไทย

 

ทรงเปิดใจ  ทางการฑูต  พูดเจรจา

ยุติธรรม  ค้ำบัลลังก์  สร้างสันติ

 

พระดำริห์  คดีความ  ตามเนื้อผ้า

เมื่อนิ้วร้าย  โปรดให้ตัด  ไม่ขัดศรัทธา

 

ทั้งออกหลวง  ออกยา  พากันเกรง

ผู้ทำดี  มีเลื่อนแหล่ง  ตำแหน่งยศ

 

แล้วให้ลด  คนปดร้าย  ใจข่มเหง

เรื่องการรบ  การสงคราม  มิขามเกรง

 

พระองค์เอง  เล็งรู้  สู่มวลชน

          ขอสาทก  ยกนาม  ไปตามเหตุ  

 

ถึงพระเพท  ราชา  อย่าสับสน

เชื้อพระองค์  องค์นี้  อีกหนึ่งคน

 

ตำแหน่งต้น  เป็นสมุห  พระคชบาล

ศักดินา  ห้าพัน  บรรดาศักดิ์

 

แต่บทบาท  มากนัก  ในราชฐาน

เติบโตรวม  ร่วมแม่  นมอนุบาล 

 

รับราชการ  พระนารายณ์  ได้ถ่วงดุลย์

อุดมการณ์  ต้านขุนนาง  ต่างภาษา

 

แทนหัวหน้า  ฝ่ายปกครอง  จ้องรวมศูนย์

ไม่พอใจ  วิไชยเยนท์  อยู่เป็นทุน

 

เกิดเรื่องวุ่น  จึงประหาร  ผลาญชีวา

เคยสำเร็จ  ราชการ  ตอนท่านป่วย

 

จึงได้ช่วย  กลุ่มดัสท์  จัดการค้า

ต่ออายุ  ยืดให้  ในสัญญา

 

กับฮอลันดา อีกครั้ง  เพื่อหยั่งเชิง

เป็นการแยก  แตกกลุ่ม  พวกต่างชาติ

 

กระจายอำนาจ  ฝรั่งแขก  แตกยุ่งเหยิง

พวกฝรั่ง  คือข้างแคร่  แต่รู้เชิง

 

ส่อเห็นเพลิง  ปฏิวัติ  ปลายรัชกาล

          เมื่อถึงปลาย  รัชกาล  เพราะท่านป่วย

 

เมื่อถูกฉวย  แย่งอำนาจ  รัฐประหาร

ความชรา  พาประเทศ  พบเหตุการณ์

 

มิฉะนั้น  คงไม่ง่าย  ไม่มีทาง

ส่วนพระองค์  ทรงกล้า  ออกป่าชัฎ

 

ปฏิบัติ  ชำนาญ  การคล้องช้าง

ทรงศึกษา  ศาสตราวุธ  มิหยุดวาง

 

ทั้งงานช่าง  เทคโน  และโยธา

ทำน้ำพุ  ดูดาวส่อง  กล้องขยาย

 

กุศโลบาย  เจ้านายบ่าว  เฝ้าศึกษา

ภายในวัง  จัดตั้งบ่อ  ทำท่อประปา

 

ทางพัฒนา  หาแนวทาง  แบบอย่างดี ๆ

          เป็นรัชกาล  ที่งานศิลป์  แผ่นดินชื่น

 

ผลงานดื่น  รื่นรับ  อาบสันสี

วรรณกรรม  สุดสัมฤทธิ์  จิตกวี

 

วรรณคดี  มีให้เห็น  เป็นชั้นครู

จิตรกรรม  การแสดง  แห่งโคลงฉันท์

 

ทั้งการปั้น  ปรับแปลง  ตกแต่งหรู

ร้อยอักขระ  พระมหา  ราชครู

 

หลงเหลืออยู่  ดูผลงาน  การกวี

เช่นคำฉันท์  อนิรุท  สมุทรโฆษ

 

หลวงศรีมโหสถ  บทสำแดง  แห่งวิถี

เป็นเล่มแรก  แห่งตำรา  จินดามณี

 

พระโหรา  ธิบดี  กวีประพันธ์ 

โคลงเฉลิม  พระเกียรติ  พระนารายณ์มหาราช

 

เป็นยอดกษัตริย์  แห่งกวี  ศรีสวรรค์

ขุนเทพกวี  ศรีปราชญ์  ฉกาจฉกรรจ์

 

งานประพันธ์  สูญหาย  เสียดายจริง

เพียงหลงเหลือ  ไว้ดู  ครูตัวอย่าง

 

ฉันท์กล่อมช้าง  กาพย์เห่  เสน่ห์ยิ่ง

เป็นยุคทอง  ของกวี  มีจริงจริง

 

ทั่วชายหญิง  ยังเจรจา  ภาษากวี

เริ่มประวัติ  ชาติไทย  ใช้เอกสาร

 

เพื่อจดจาร  งานที่เห็น  เป็นสักขี

จดหมายเหตุ  เขียนข้อความสาม  สิบสองปี

 

ข้อมูลดี  ศึกษาได้  อย่างใกล้เคียง

เป็นเรื่องง่าย  ใช้วิเคราะห์  เจาะหาเหตุ

 

จุดสังเกตุ  สอดคล้อง  ไม่ต้องเถียง

คณาจารย์  สมัยใหม่  มักร่ายเรียง

 

จะแท้เที่ยง  นั้นขึ้นอยู่  ผู้ใดทำ

          ใกล้แผ่นดิน  สิ้นสมัย  เข้าปลายยุค

 

ทั้งเรื่องทุกข์  เรื่องร้าย  มักกรายกล้ำ

พวกขุนนาง  ต่างก็จ้อง  มองผู้นำ

 

เหมือนผีซ้ำ  ด้ามพลอย  คอยผลักดัน

มีเรื่องแปลก  แขกถือกฤช  คิดออกห่าง

 

กระเดื่องกระด้าง  ขุนนางใน  ได้ปลุกปั่น

เป็นกบฎ  ขึ้นมา  เกิดฆ่าฟัน

 

กบฏมักกะสัน  เป็นศัตรู  ต่อสู้ปืน

พระนารายณ์  อาศัยฝรั่ง  สั่งให้ปราบ

 

กว่าจะราบ  สิ่งเลวร้าย  แทบคายขืน

ต้องล้มตาย  หลายคน  ทนกล้ำกลืน

 

เพราะแขกขืน  เข้มข้น  ถิ่นธนบุรี

          สิ้นอสัญกรรม  เจ้าพระยา  โกษาเหล็ก

 

ทหารเอก  พระนารายณ์  ในกรุงศรี

อำนาจใหญ่  การควบคุม  กลุ่มบารมี

 

จึงตกที่  ผู้มีเดช  เพทราชา

ความชื่นชม  สนมสนิท  ใกล้ชิดเชื้อ

 

มีทุกเมื่อ  กับขุนนาง  ต่างภาษา

ของกษัตริย์  ราชนิกูล  หนุนศรัทธา

 

เป็นมายา  หลอนหลอก  บอกเหตุภัย

พระนารายณ์  กลายด่วน  ประชวรหนัก

 

ขึ้นพำนัก  ลพบุรี  เป็นที่สงสัย

พระเพทราชา  ผู้สำเร็จ  เขตกรุงไกร

 

อำนาจใหญ่  ตกในมือ  ถือไว้เต็ม

เอาราชนิกูล  หนุนทาง  หวังขจัด

 

ริดอำนาจ  ปัดปูทาง  อย่างข้นเข้ม

ไล่ต่างชาติ  กลับบ้านเกิด  เปิดฉากเกม

 

รวบรัดเล็ม  เข้มข้น  ประหารขุนนาง

จะคนใด  ใกล้เบื้อง  ยุคลบาท

 

เก็บพิฆาต  จับฆ่า  ถ้ามาขวาง

โยกทหาร  ต่างชาติ  ตัดเส้นทาง

 

ผู้กีดขวาง  คือพระยา  วิไชยเยนท์

เหล่าทหาร  ต่างชาติ  อำนาจสิ้น

 

อ้างแผ่นดิน  นี่คือไทย  ใครก็เห็น

แขกฝรั่ง  ต่างก็กลัว  หัวกระเด็น

 

จำต้องเผ่น  เห็นภัย  ที่ใกล้ตัว

แต่บาทหลวง  และพ่อค้า  จะอยู่ได้

 

พวกกลับไป  ถูกยึดทรัพย์  นับรายหัว

พวกชาวไทย  ในฝรั่งเศส ด้วยเหตุกลัว

 

ยกครอบครัว  เดินทาง  ต่างกลับไทย

ความสัมพันธ์  งานฑูต  หยุดไปสิ้น

 

สองแผ่นดิน  ฝรั่งเศสสยาม  คว่ำสลาย

แล้วแผ่นดิน  ก็สิ้นองค์  พระนารายณ์

 

องค์สุดท้าย  ราชวงศ์  ปราสาททอง

พระเสด็จ  สู่ดวง  สรวงสวรรค์

 

ปีสองพัน  สองร้อย  สามสิบสอง

อยุธยา  ที่ผาสุข  ผ่านยุคทอง

 

สามสิบสอง  ครองบัลลังก์  ครั้งยืนยาว

          ขอสดุดี  วีรกรรม  ผู้นำชาติ

 

มหาราช  องค์นารายณ์  ไว้เหนือเกล้า

ทรงสถิต  สนิทฝัง  ยั่งยืนยาว

 

ดังดวงดาว  เด่นฟ้า  นภาไทย

 

 

 

พล.ต.วิเชียร  ชูปรีชา

18 เม.ย.2555