ธรรมะจากพระธรรมกิตติเมธี
วัดราชาธิวาสวิหาร

ปัจจุบันธรรม

วิถีจิต ชีวิตเผชิญ เดินไม่หยุด
ถึงที่สุด คือนิพพาน สถานสุข
ทุกเส้นทาง วางที่หมาย เห็นคลายทุกข์
บรมสุข ทุกวิถี ต้องมีธรรม

 

เป็นวันว่าง หนทางโล่ง เห็นโปร่งปลอด
สะดวกตลอด ปลอดภัย ไร้สับสน
ยามยุ่งใจ ไครปล่อยว่าง วางกมล
จะเกิดผล สับสนหาย สบายจริง

หากจะรีบ ก็รีบทำ ความดีได้
แต่ค่อยเป็น ต่างค่อยไป ในสังขาร
อย่าผิดเพี้ยน แผกโผน โจนทยาน
ระวังการณ์ งานดำริ คือปกติชน

ธารน้ำใจ จากมนุษย์ อย่าสุดสาย
รดต้นไม้ วันสงกรานต์ ให้สราญรื่น
ก้านกิ่งราก จากน้ำใจ ไม้ยั่งยืน
แผ่ร่มรื่น คุ้มบุคคล กุศลธรรม

 

สุขภาพ กับกรรมเก่า แห่งเรานี้
ทำความดี และรักษา อย่าไหลหลง
ถ้าสุขภาพดี มีร่างกาย จิตใจมั่นคง
ความสุขดำรง ด้วยอโรคยา ปรมาลาภา

 

บ้านเมืองสงบ คบคนดี มีจิตงดงาม
คือบุญใหม่สาม ตามบุญเก่า เข้าอีกหนึ่ง
เป็นสี่ส่วน ควรครบร้อย ค่อยคำนึง
ความดีถึง พึงใจนัก ยอดจักรธรรม

 

พืชไม้พันธุ์ นั้นเกื้อกูล มีคุณค่า
อยู่ด้วยกัน คนกับป่า ต่างอาศัย
คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน กุศลใจ
ปลูกต้นไม้ ได้ร่มเย็น เป็นสุขเทอญ

 

ปลูกป่าไม้ กายร่มเย็น อยู่เป็นสุข
ต้นธรรมปลูก ในดงใจ ได้ชื่นมื่น
ทั้งร่มไม้ ทั้งร่มธรรม ค้ำยงยืน
ชนม์สดชื่น ชีพรื่นรมย์ สุขสมจินต์
ธรรมชาติ ธรรมดา ธรรมาบท
เป็นปรากฏ อุตุนิยาม ตามเหุผล
เราควรรู้ อยู่กับธรรม ค้ำครองตน
เกิดเป็นคน มีธรรมนิยาม คุณความดี

เช้าวันนี้ ยังมีเช้า เข้าวันใหม่
เกิดดับเวียน ปรวนเปลี่ยนไป ไม่หยุดยั้ง
เตรียมบุญไว้ ใข้ชาติหน้า หาพลัง
ทำหรือยัง ระวังไว้ ทำให้ดี

ไผ่ด้ามพร้า ถ้าตัดตอ หมดกอไผ่
แม้นมัดไว้ ให้ผูกพัน มั่นขมี
จะดุจดั่ง พลังกล้า สามัคคี
ถึงภัยมี ก็จะประลาต พินาศพลัน

อันความคิด ยึดติดกาม ตามผัสสะ
ความทุกข์จะ ติดตามตก มาหมกมุ่น
คิดออกจาก วัตถุกาม พบธรรมคุณ
จะเกิดบุญ แห่งความสุข ได้ทุกคน

กาลกล่อนกิน สิ้นทุกสิ่ง นั้นจริงแท้
มั่นใจแน่ แก้ปัญหา กล้าอาจหาญ
วันเก่าหาย วันใหม่มี เปลี่ยนวี่วาร
ครองกายา นุสติปัฐาน ตามกาลเทอญ
ถึงสติ สัมปะชัญญะ ให้ปรากฏ
อิริยาบท ตลอดเวลา เป็นอาศัย
สัมฤทธิ์สุข ทุกปัญหา หมดคาใจ
ทัศนวิสัย มีในตน เป็นมงคลธรรม

ความกตัญญู รู้ถึงบุญ คุณอุปการะ
รู้กะตะ เวที บุพการีท่าน
ได้เพลา รักษาประเพนี ศรีสงกรานต์
เพื่อบุญทาน วัฒนธรรม และความดี

อันว่ากล้วย ด้วยอุปมา เป็นคุณค่าชีวิต
นำไปคิด คำว่า ง่าย ได้เห็นค่า
ใช้ชีวิต เรียบ ง่าย ดี มีราคา
นำปัญญา และสติด้วย เช่นกล้วยธรรม

หริ่งเรไร ในพุ่มพิกุล ยังรู้คุณค่า
แห่งเวลา ของชีวิต มิผิดหลง
เรามนุษย์ ปริสุทธิ์ธรรม ล้ำดำรง
รีบทำดี ให้มั่นคง ก่อนปลงปราณ

เสียงกังวาน บันดาลดล ดั่งมนต์ขลัง
เสียงระฆ้ง ดังเช้าเย็น เป็นกิจสงฆ์
เสียงสวดมนต์ ปรนนิบัติ ศาสน์ดำรง
เสียงบุญส่ง สงบสุข ทุกชีว้น

ชื่อว่าน้ำ ทำให้โลก โชกชุ่มชื่น
อันน้ำใจ เหนือน้ำอื่น เป็นไหนไหน
น้ำเมตตา ทาสังคม ชะโลมใจ
ชีวิตปลอดภัย ได้กุศล ทุกคนเทอญ

ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาส วิลาศเลิศ
งดงามประเสริฐ ไม้สักทอง ผุดผ่องไสว
กรมศิลปกร อนุสรณ์รักษา ล้ำค่าไทย
สร้างรัชสมัย ปลาย ร.ห้า น่าไปชม

 

 

ศาสน์เรืองโรจน์ โบสถ์วัด ปฏิบัติกิจ
ส่งชีวิต ที่เคลื่อนไหว ได้สืบสาน
ประสบสม โยมเณรพระ สมาทาน
สัมมาญาน แด่วิญญู คลุมหมู่ชน

อภิธรรมบท กำหนดชั้น อันสูงสุด
ธรรมวิสุทธิ์ จิตเจตสิก สู่อริยผล
อริมรรค นำพาไป ให้ชีพชนม์
ไกลหลุดพ้น ถึงแดนทิพย์ คือนิพพาน

พระพุทธเจ้า กล่าวธรรม เป็นดำริ
ว่าให้สติ ควบคุมจิต อย่างชิดใกล้
จิตสุขทุกข์ ซุกซน ดิ้น รนไกล
ผูกมัดได้ จิตสงบ พบสุขจริง

ชีวิต กาย  ดอกไม้งาม ต่างทรามสิ้น
รักษ์ธรรม ศีล มิให้สาย เพื่อบาปสูญ
เร่งเพียรนำ ทำจิตเที่ยง กอบเสบียงบุญ
ดังพระพุทธคุณ  อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง

เราชาวพุทธ สุดเมตตา ไร้อาฆาต
ใครกล่าวร้าย ป้ายบังอาจ พุทธศาสนา
อย่าโกรธเคือง เรื่องของเขา เราเมตตา
คนเกิดม่า ถูกกำหนด ด้วยกฎกรรม

ชีพดำรง คงควรมี สติปัฐฐาน
คุมสังขาร คุมรู้สึก นึกเหตุผล
คุมกิเลส คุมขันธ์ห้า อย่าเผลอตน
นำมงคล ของธรรมะ มาประคอง

ยามร้อนกาย ใช้ร่มกาง บดบังไว้
นำร่มธรรม ค้ำบังใจ ให้หรรษา
เพื่อร้อนลด ปลดสาเหตุ ด้วยเมตตา
ช่วยชีวิต จิตชีวา พาเยือกเย็น

หลายเรื่องราว เข้าสถานการณ์ เป็นงานด่วน
ยิ่งใคร่ครวญ ให้ถ้วนถี่ ที่งานนั่น
สติคง ตำรงไว้ ให้ครบครัน
ความมุ่งมั่น ย่อมสรรค์สร้าง ทางจำเริญ

วันพระถึง พึงจาคา นุสสติ
นึกดำริ บุญหรือกรรม เคยทำไว้
รักษาศีล จะสิ้นทุกข์ เกิดสุขใจ
หมั่นทำไป บังเกิดบุญคุณความดี

'ทั้งล้าล้ำ โลกสมัย ไม่ดีแน่
ควรเป็นอยู่ อย่างจริงแท้ อย่าแปรผัน
ก้าวตามกาล สมสมัย  ให้ท่วงทัน
ทำปัจจุบัน ให้จงดี   แค่นี้พอ

 


ความสวัสดีแห่งชีวิต

ความรักจริง รักยิ่งใหญ่ ในโลกนี้
ตัวอย่างมี เพียงหนึ่ง พึงเห็นได้
ผู้ปรารถนา ให้เกิดสุข สิ้นทุกข์ไป
ท่านนั้นไซร้ พระพุทธเจ้า ของเราเอง

ทั้อดีต ปัจจุบัน อนาคต
ทุกบริบท แห่งชีวิต คิดให้ถ้วน
ความสำเร็จ เสร็จสมหมาย ให้ทบทวน
สิ่งสมควร คือแผนงาน กะการดี

ทุกเวลา วินาที มีเตรียมพร้อม
อย่าได้ยอม หลังเวลา ควรมาก่อน
อยู่ในโลก อย่าให้เปลื่อง เรื่องทรัพยากร
พึงสังวร วงจรชีวิต คิดให้สำคัญ

กำหนดสม ลมหายใจ ใช้คุ้มค่า
พระพุทธองค์ ทรงสอนว่า จะต้องรู้
มิควรปล่อย ประโยชน์เปล่า ตรวจเฝ้าดู
สติจะรู้ ปัญญาจะล้ำ คุณธรรมทวี

ฝึกนาที แห่งชีวิต ให้จิตนิ่ง
หยุดไหวติง แกว่งส่าย ไม่ฟุ้งซ่าน
โดยวิธื ที่พุทธองค์ ทรงประทาน
จะสงบนาน พานพบสุข ทุกนาที

พระพุทธองค์ ประสงค์แน่ แด่มวลมนุษย์
ให้วิสุทธิ์ ผ่องใส ไพบูลย์ผล
สอนเสาะสร้าง เส้นทางดี ศรีใส่ตน
จะแผ้วพ้น โรคภัย อาบายพรม

ล้วนเอหิ พระอรหันต์ ขีณาสป
มินัดพบ มาสันนิบาต ประภัสโสม
พระโอวาทะ ปฏิโมกข์ โลกประโลม
ประกาศประถม แก่นพุทธ สุดบูชา

สุขหรือทุกข์ เราเลือกได้ ใจดวงนี้
สิ่งหนึ่งมี สิ่งหนึ่งหาย จำไว้หนา
ใจสุจริต ย่อมคิดดี ยอดปรีชา
ส่งวิญญาร์ สู่สงบ พบทางธรรม

สุขหรือทุกข์ เราเลือกได้ ใจดวงนี้
สิ่งหนึ่งมี สิ่งหนึ่งหาย จำไว้หนา
ใจสุจริต ย่อมคิดดี ยอดปรีชา
ส่งวิญญาร์ สู่สงบ พบทางธรรม

ฐานเจดีย์ มีแนวเรียว แหลมปลายยอด
เปรียบความปลอด ว่างเปล่า เนาว์สถาน
สร้างจิตพุ่ง มุ่งความดี ที่นิพพาน
เริ่มแต่ฐาน ให้ถึงยอด ตลอดชีวัน

เดินเริ่มต้น จนปลายทาง ระหว่างชีวิต
ตั้งจิตคิด ติดเสบียง ไม่เพลี่ยงพล้ำ
ตระหนักทราบ ถึงบาปบุญ คุณธรรม
ตามรอยสัม มาสัมพุทธ สุดศรัทธา

ตื่นขึ้นเช้า เฝ้าทำใจ ให้เป็นพระ
ยึดธัมมะ จะสุขสม ด้วยพรหมวิหาร
บรรยากาศ จะเช่นใด ใจเบิกบาน
สุขสำราญ ไปนานไกล ด้วยใจเรา

ฟ้าหลังฝน คนหลังทุกข์ โลกสุกสว่าง
โปร่งเส้นทาง ว่างกิเลส เป็นเหตุผล
พบเบิกบาน สำราญรื่น ชื่นชีพชนม์
กล่อมขัดเกลา กิเลสตน เกิดกุศลธรรม

ทั้งเรือนกาย หัวใจมนุษย์ ไม่หยุดนิ่ง
เปลี่ยนแปรจริง สิ่งแน่ สู่แก่เฒ่า
เมื่อเคลื่อนไหว ใส่สิ่งดี ที่ตัวเรา
อย่าปล่อยเปล่า เปลืองเวลา ก้าวหน้าไป

จะสร้างจิต ให้หมดจด ต้องละลดกิเลส
ทำลายเหตุ สมเพศล้าง ให้สร่างสิ้น
พูนความดี ลี้ความชั่ว ตัวราคิน
แล้วชีวิน ก็จะรุ่ง เรืองสำราญ

มวลแมกไม้ ให้ร่มกาย หายตรมทุกข์
คนมีสุข ด้วยร่มใจ ไร้หมองศรี
สองเงาร่ม สมดังจิต เพราะคิดดี
จะสุขขี ชีวีรอด และปลอดภัย

พระพุทธองค์ ประสงค์แน่ แด่มวลมนุษย์
ให้วิสุทธิ์ ผ่องใส ไพบูลย์ผล
สอนเสาะสร้าง เส้นทางดี ศรีใส่ตน
จะแผ้วพ้น โรคภัย อาบายพรม

ล้วนเอหิ พระอรหันต์ ขีณาสป
มินัดพบ มาสันนิบาต ประภัสโสม
พระโอวาทะ ปฏิโมกข์ โลกประโลม
ประกาศประถม แก่นพุทธ สุดบูชา

ฝึกนาที แห่งชีวิต ให้จิตนิ่ง
หยุดไหวติง แกว่งส่าย ไม่ฟุ้งซ่าน
โดยวิธื ที่พุทธองค์ ทรงประทาน
จะสงบนาน พานพบสุข ทุกนาที

กำหนดสม ลมหายใจ ใช้คุ้มค่า
พระพุทธองค์ ทรงสอนว่า จะต้องรู้
มิควรปล่อย ประโยชน์เปล่า ตรวจเฝ้าดู
สติจะรู้ ปัญญาจะล้ำ คุณธรรมทวี

ทุกเวลา วินาที มีเตรียมพร้อม
อย่าได้ยอม หลังเวลา ควรมาก่อน
อยู่ในโลก อย่าให้เปลื่อง เรื่องทรัพยากร
พึงสังวร วงจรชีวิต คิดให้สำคัญ

ความรักจริง รักยิ่งใหญ่ ในโลกนี้
ตัวอย่างมี เพียงหนึ่ง พึงเห็นได้
ผู้ปรารถนา ให้เกิดสุข สิ้นทุกข์ไป
ท่านนั้นไซร้ พระพุทธเจ้า ของเราเอง

ทั้อดีต ปัจจุบัน อนาคต
ทุกบริบท แห่งชีวิต คิดให้ถ้วน
ความสำเร็จ เสร็จสมหมาย ให้ทบทวน
สิ่งสมควร คือแผนงาน กะการดี

เกิดแล้วดับ ปรับตามกาล หมื่นพันแสน
ทำดีแม้น มิประมาท หรือขลาดเขลา
โลกไม่หยุด ย่อมฉุดคร่า อายุเรา
กาลเวลา อย่าสูญเปล่า เพราะเราโลเล

เปรียบน้ำค้าง บนยอดหญ้า เวลาชีวิต
สั้นเพียงนิด อาทิตย์ส่อง ต้องเหือดหาย
ดังฟองน้ำ ยามคืนดับ แตกกลับกลาย
น่าเสียดาย อย่าปล่อยผ่าน งานรีบทำ

เกิดแล้วดับ ปรับตามกาล หมื่นพันแสน
ทำดีแม้น มิประมาท หรือขลาดเขลา
โลกไม่หยุด ย่อมฉุดคร่า อายุเรา
กาลเวลา อย่าสูญเปล่า เพราะเราโลเล

วินาที มีปัญหา ปัญญาแก้
จิตแน่วแน่ มั่นสมาธิ มิหวาดไหว
สติจะมา ปัญญาจะมี ดีทันใจ
แบ่งเบาให้ ผู้อื่นด้วย ช่วยบรรเทา

ลมหายใจ ให้ชีวิต จงคิดรู้
กำหนดอยู่ คู่มนุษย์ พุทธสั่งสอน
ยังประโยชน์ ต่อตน บนสังวร
ฝากอาทร ไว้ให้คิด ฤทธิ์แห่งลม

ใช้สติ เป็นตัวตั้ง ระวังชีวิต
ก้าวถูกผิด เดินทิศา ปัญญาเฉลียว
ความชั่วดี มีจริงแท้ แน่นอนเชียว
ตัดสินใจ ในเพียงเสี้ยว วินาที

ไฟละโมภ โลภราคะ จะแผลงฤทธิ์
ฉุดชีวิต ให้ทรุดโทรม ระทมไหม้
แม้นพึ่งธรรม ลดความหยาก ที่มากไป
จะพบสุข ทุกวันได้ เพราะพอดี

อย่าท้อแท้ แม้ชีวิต พบผิดหวัง
ไม่โอหัง ครั้งสัมฤทธิ์ สฤษดิ์ผล
เป็นแปรเปลี่ยน เวียนไป ในสากล
รู้เหตุผล เรื่องแห่งกรรม นั้นธรรมดา

ชีวิตคน ย่อมปนสุข กับทุกข์โศรก
ทั้งลาภโรค เข้ารุมรุก ทุกราศี
ควรควบคุม สติใจ ไว้ให้ดี
วินาที แห่งชีวิต คิดไตร่ตรอง

ทุกชีวิต วิกฤตพบ ประสบได้
ทรัพยากร ที่มีไว้ ใช้แก้ปัญหา
คือสติ ที่ระลึกรู้ คู่ปัญญา
สติจำ ปรารถนา ในที่ทั้งปวง

ฐานตัดสินใจ ใช้ชีวิต คิดทางเสี่ยง
เสี้ยวของเพียง วินาที มีความหมาย
ทางบวกลบ ย่อมมีลุ้น สงบวุ่นวาย
พบจิตสบาย กายสุขศานต์ เพราะฐานดี

วินาที มีบุญญา มารดาให้
ต้องตั้งใจ ใช้ชีวิต ลิขิตขันธ์
คุณธรรม นำส่งทาง สร้างชีวัน
จิตมุ่งมั่น ไม่ประมาท ขาดความดี

ชวนกันคิด ชีวิตนี้ ดิจิตอล
ลองมองย้อน หวนกลับไป อย่าได้เฉย
กาลเวลา ฆ่าสรรพสิ่ง จริงแท้เอย
อย่าเฉยเมย คิดอะไร ให้รีบทำ

คุณตรัยรัตน์ ปฏิบัติตาม งามชีวิต
บุญประสิทธิ์ แนวธัมมะ พระอรหัง
ทางพ้นทุกข์ พบสุขเลิศ ประเสริฐพลัง
ดีสมจริง สิ่งที่หวัง เอวัง...โห...ตุ

ปฏิบัติฌาน ถึงญานวิเศษ ยกเหตุอ้าง
เดินหลงทาง ลวงหลอก บอกไปทั่ว
มินำพา พระครูคุณ ว่าบุญตัว
คือการมั่ว เมาสวาท วิปัสสนา

อยู่ให้มีไฟ ไปให้สว่าง หนทางวัฏะ
ใช้ธัมมะ ส่องสว่าง เส้นทางวิถี
ปัดมืดมนต์ นนทกานต์ มารชีวี
อยู่สวัสดี ไปมีบุญ หนุนนำพา

สวดรำลึก พุทธธรรมสงฆ์ ไว้คงมั่น
อย่าว่างวัน เกิดสรรค์สุข ทุกวิถี
อริยเจ้า มาเข้าถึง ซึ่งกรรมดี
อุบายวิธี แห่งชาวพุทธ วิสุทธิ์จำเริญ

สำคัญผิด คิดว่าตน คนเลอเลิศ
เก่งประเสริฐ วิเศษยะโส หยิ่งโอหัง
แค่เปลือกธรรม หลงล้ำค่า กว่าพระพุทธัง
ชีวิตจะพัง เพราะมิจฉา ตัวพาไป

จิตฝึกได้ ฝึกให้ดี ไม่มีกิเลส
อันเป็นเหตุ ให้เสื่อมทราม ตามวิถี
การสวดมนต์ กุศลเกิด เลิศวิธี
เจริญจิตดี ใช้งานได้ ไม่อับจน

อยากเป็นใหญ่ ให้เสียสละ จะได้ชื่อ
คนนับถือ โดยทั่วไป มุ่งใจมั่น
แม้นยิ่งใหญ่ ใช้อำนาจ มาฟาดฟัน
เรียกผู้ใหญ่ คนนั้น ว่าชั้นเลว

รู้สึก นึกที่จิต ให้ชีวิต ทำแต่ดี
คนอื่น ชื่นไมตรี สรรเสริญ เยินยอให้

อายชั่ว และกลัวบาป ธรรมซับ ซึมที่ใจ
ยืนยง มั่นคงไว้ เป็นคนงาม ในความดี

สติครอง มองอดีต คิดแก้ไข
สัมปะชัญญะ อนาคตไกล ไขปัญหา
สติคง ดำรงรู้ คู่ปัญญา
นำชีวา พาสวัสดี  ศรีมงคล

ร่มกาย จากไม้เงา คลายร้อนหนาว เราร่มเย็น
ร่มใจ นำให้เป็น สวัสดี มีมงคล

ประเสริฐ ไม่เกิดทุกข์ ร่มเย็นสุข เกิดแก่ตน
ปีนี้ ปีสวดมนต์ กายร่มไม้ ใจร่มธรรม

สี่จักรธรรม นำสวัสดี ให้ชีวิต
เลือกที่อยู่ เลือกคู่มิตร ไว้ชิดใกล้
ตั้งตนดี มีศีลธรรม ประจำใจ
เติมเต็มไว้ ให้ผลบุญ พูนทวี

กตัญญู กตเวที คือเด็กดี ห้าสำคัญ
เลี้ยงตอบ ทำต่องาน รักษาเกียรติ วงศ์สกุล

ทำดี รับมรดก ท่านตายตก รู้ทำบุญ
อุทิศ ทดแทนคุณ ดังคำตรัส พระศาสดา

ณ เบื้องหน้า พระสัมพุท ธโนพาส
เปลวเปล่งรัศ ลักษมีโชติ วิโรจน์รุ้ง
ด้วยมหาทาน ศีลอุเบก เนกขัมพยุง
สวดหมายมุ่ง มนัสวิมล กุศลบารมี

เช้าขึ้นมา อย่าลืมสร้าง ทางกุศล
หมั่นสวดมนต์ ดลคุณธรรม นำลูกหลาน
เด็กสืบศาสน์ ชาติเผ่าพงศ์ และวงศ์วาน
เชิดคำขวัญ ท่านนายก รัฐมนตรี

ในหัวใจ จะได้สุข ทุกขณะ
เมื่อธัมมะ เข้าครองใจ ในทุกหน
ระว้งไว้ ไม่ประมาท หมั่นสวดมนต์
นำจิตตน เข้าถึงไตร สรณาคม

 
อันสัตว์โลก ย่อมเกิดกรรม ตามจิตเจตน์
จนเป็นเหตุ ได้ผลลัพธ์ ดีกับชั่ว
เจตนา นั้นเกิดใน จิตใจตัว
รักดีชั่ว ของชีวิต คิดให้ดี

ขึ้นปีใหม่ ปรับใจตน เป็นคนแกร่ง
ทำงานแข็ง ทุ่มแรงกาย ใจอาจหาญ
สำเร็จได้ จะไม่แพ้ แก่กิจการ
ฝึกชำนาญ ยึดพุทธะ เอาชนะตน

การสวดมนต์ ได้ผลดี มีให้รับ
พลานุภาพ แห่งธัมมะ ประทานให้
พึ่งสภาวะ ไตรสรณคุณ หนุนเหนี่ยวใจ
หม้นสวดไว้ ให้ประจำ นำรุ่งเรือง

อนุรักษ์สิ่งดี อัปเปหิสิ่งร้าย ในปีเก่า
มุ่งมั่นเอา แต่สิ่งดี ในปีใหม่
การสวดมนต์ ข้ามปี นิยมไทย
กายวาจาใจ จะหรรษา พาสวัสดี

อิติปิโส ภะคะวา สวาห์ขาโต
สุปะติปันโณ สวดเมื่อใด ไดเมื่อนั้น
ทำปีใหม่ ยึดมั่นดี สุขศรีพลัน
เมื่อถึงวัน ร่างกายเก่า เราสุขใจ
 
ดอกไม้สวย ด้วยสดสี มีกลิ่นหอม
คนอยากดอม ด้วยซับซึ้ง พึงปรารถนา
เปรียบมนุษย์ วิสุทธิ์ศีล ดังกลิ่นมาลา
พร้อมธรรมา ประดับไว้ ใจสวยงาม

สลัดเรื่อง ที่เคืองขุ่น ให้สูญสิ้น
ชุบชีวิน สวัสดี มีสุขสันต์
อยู่ใกล้มิตร จิตผ่องใส ให้ทั้งวัน
มองว่าโลก เป็นสวรรค์ อันอำไพ

ปล่อยปีเก่า ให้เขาผ่าน ไปเพียงปี
แต่ชีวี เรายังคง ดำรงมั่น
อยู่อย่างหวัง รั้งหลักธรรม ค้ำชีวัน
มุ่งสร้างสรรค์ สุขสวัสดี ปีใหม่เทอญ

เหลียวหลังรู้ ปูปัจจุบัน มั่นมุ่งหน้า
หยิบปัญหา ศึกษาให้แน่ แล้วแก้ไข
ใช้ปัญญา ส่องสว่าง หนทางไป
อนาคตไกล สู่สวัสดิ์ จัดให้ดี

เกิดเป็นคน ไม่พ้นกรรม จะทำไฉน
ตระหนักไว้ ในโลกนี้ มีดีชั่ว
พฤติธรรม นำชีวิต ให้ติดตัว
คนอายชั่ว กลัวบาป จะรับสวัสดี

รู้ประเมิน เผชิญตัวตน รู้ผลจากเหตุ
คิดสังเกตุ รู้เท่าทัน ยุคกาลสมัย
อันรู้รอบ ประกอบกิจ ชีวิตใจ
นำสู่หลักชัย สุวัฒนา สถาพร

อายุจะยืน ชื่นชีวี มีสุขสันต์
มีน้ำใจ ให้แก่กัน วันปีใหม่
ร่วมใช้รถ ใช้ถนน หนทางไกล
มอบของขวัญ เป็นน้ำใจ ได้สวัสดี

หนาวฟ้าลม ห่มศรัทธา พาหายหนาว
เชื่อพุทธเจ้า องค์ประเสริฐ ปัญญาเลิศล้ำ
ศรัทธารู้ อนุสนธ์ ผลของกรรม
ศรัทธาธรรม นำปฏิบัติ พบสวัสดี

ดื่มกินเพลิน เดินนอนนั่ง ระวังหน่อย
อย่าปละปล่อย เรื่อยเปื่อย เหน็จเหนื่อยแน่
ภยันตราย อยู่รอบด้าน หมั่นเหลียวแล
ตริตรองแท้ ให้ถ่องธรรม นำสวัสดี

สุขภาพดี ด้วยรักษา อย่าประมาท
สู้บรรยากาศ อันวิกฤต ชีวิตนี้
ร้อนเปลี่ยนหนาว คราวใด โรคภัยมี
จะพบสวัสดี พึงระวัง ทั้งกายใจ

ความสวัสดี นี้เริ่มได้ ให้เกิดสุข
เมื่อเจอทุกข์ คลุกเคล้ามา อย่าเฝ้าหมอง
คิดถ่องแท้ แง่มุมดี ใช้สติมอง
จึงได้ครอง สิ่งโสมนัส ความสวัสดี

เราใช้บุญ หนุนชีวิต สัมฤทธิ์ผล
สร้างกุศล สะสมไว้ ในวิถี
อุปสรรค นั้นมากหลาย ในชีวี
ความสวัสดี บังเกิดได้ ด้วยใบบุญ

 

จุดดวงใจ ให้สว่าง กระจ่างใส
กำจัดภัย กำหนดให้จิต คิดถ้วนถี่
เมื่อชีวิต อิสระ และเสรี ได้สวัสดี

โรคกับเรา ย่อมเคล้าคลอ พนอคู่
ปราบให้อยู่ ด้วยกัน สันติได้
มีสติ ควบคุมโรค สิ้นโศกใจ
ชนะเขาได้ สุขภาพ สวัสดี

สมาทานศีล รับฟังธรรม มุ่งบำเพ็ญ
ทำ ละ เว้น   ตามสัทธรรม แห่งคำสอน
ในวันพระ จะสงบวิถี มิร้าวรอน
ความสวัสดี มีแน่นอน พบพรมงคล

 

 

ธรรมะเพื่อชีวิต

ความมั่นใจ สู้จริงจ้ง
ถือสัจจะ
ยึดธรรมะ มั่นเข้าไว้
ไม่แท้ท้อ
อย่าหยุดยั้ง ตั้งเวลา
มิต้องรอ
เป็นอันพอ พบสำเร็จ
งานเสร็จดี

รูปรสกลิ่น เสียงกายใจ
โผฏฐัพพะ
ร้ายควรละ ต้องระวัง
อินทรีย์ไว้
สังวรมั่น เท่าทันแก้
อย่างแน่ใจ
อยู่ให้ไกล สิ่งร้ายเร้า
เราเจริญ

อริยสัจ ตรัสรู้ทุกข์
ทุกปัญหา
สมุทัย ตัวอวิชชา
สาเหตุแลผล
ทางนิโรธ ลดตัญหา
พาว้าวน
มรรคหลุดพ้น ด้วยปัญญา
สมาธิธรรม

ตรงเหตุผล ทนเพียรสู้
รู้กาละ
ยึดธรรมะ คิดพูดทำ
นำสุขให้
ผิดถูกต้องมองประโยชน์
โรจน์อำไพ
ชีพสดใส เพราะใจสู้
รู้ตัวตน

หิริโอตัปปะ มนุษยธรรม
เทวะธรรมนี้
เป็นฐานที่ ละอายชั่ว
และกลัวบาป
ให้ความสุข ทุกชีวิต
จิตได้ซับ
ส่งผลลัพธ์ ความถูกต้อง
ของคนดี

คิดแต่ดี มีแต่สุข
ทุกสถาน
ทำการงาน ธุรกิจ
สัมฤทธิ์สม
เชิงบวกคิด มิตรสรรค์สร้าง
ทางนิยม
ละสิ่งหมม มีเมตตา
ธรรมะนำ

ควรรู้ตัว สำรวจตน
หนทางชีวิต
มุ่งพิชิต สัมฤทธิ์สม
อุดมหมาย
วางอนาคต ให้คงมั่น
มิสั่นคลาย
เพื่อเป้าหมาย ไปได้ถึง
พึ่งตนเอง

กิจสำเร็จ รุ่งเรือง
ต้องใจรัก
จิตสมัคร ประจักษ์ญาน
ใจหาญกล้า
จดใจจ่อ ทำจริงจัง
ตั้งสัจจา
เอาใจใส่ ให้ชีวา
เป็นเดิมพัน

 

ศาสตร์พระราชา

สติปัฏฐาน เวทนา ธรรม
นำกาย จิต
ส่งชีวิต สูงประโยชน์
โรจน์ก้าวหน้า
รู้ปฏิบัติ ขจัดโง่เขลา
เสริมเชาว์ปัญญา
มนุษย์จะดี มีราคา
สมค่าแห่งคน

สติปัฏฐาน เวทนา ธรรม
นำกาย จิต
ส่งชีวิต สูงประโยชน์
โรจน์ก้าวหน้า
รู้ปฏิบัติ ขจัดโง่เขลา
เสริมเชาว์ปัญญา
มนุษย์จะดี มีราคา
สมค่าแห่งคน

 

เห็นสิ่งใด ให้สังเกตุ เหตุปัญหา
เกิดปัญญา พาถึงผล จนแก้ไข
เฉกดังองค์ ทรงสังเกตุ เหตุทั่วไป
แล้วนำไทย ข้ามปัญหา พาร่มเย็น

 

ราชาศาสตร์ ปราชญ์เกษตร สังเกตุคิด
วังสวนจิตร ผลิตเพาะพันธ์ ธ้ญญาหาร
ไร่สวนเรือก เรือนโรง แหล่งโครงการ
พระภูมิพล ปรีชาชาญ งานเกษตรไทย

ทรงพัฒนา ว่าด้วยน้ำ อย่างล้ำเลิศ
ประโยชน์เกิด เกษตรก้าว รวงข้าวไสว
ปล่อยเก็บแกล้ง กักกัน รังสรรค์ไทย
น้ำอยู่ไหน ไปกลั่นมา ด้วยปรีชาชา

ดินพื้น ปฐพี ดินอินทรีย์ มีชีวา
ทรงปลาด เปลื่องราชา ภูมิพล สกลไกร

ดินสรรค์ ธัญญพฤกษ์ หยั่งลุ่มลึก ภูพนาไพร
เทวินทร์ สร้างดินให้ ชื่นอุดม สุขสมบูรณ์

ศึกษาศาสตร์  พัฒนา ประชาราษฎร์
ประเทศชาติ ประสบสันต์ ด้วยศึกษา
พระต้นแบบ เปรื่องปราชญ์

ผู้ปรารถนา ประสาธน์สม พระบรมครู

ศึกษาศาสตร์  พัฒนา ประชาราษฎร์
ประเทศชาติ ประสบสันต์ ด้วยศึกษา
พระต้นแบบ เปรื่องปราชญ์

ผู้ปรารถนา ประสาธน์สม พระบรมครู

นิรุกติศาสตร์ ชาติตระหนัก เอกลักษณ์ไทย
พระภูวนัย ให้สำคัญ มั่นลึกซึ้ง
พระผู้เปรื่อง เรื่องภาษา ทรงตราตรึง
ห่วงคำนึง ถึงคุณค่า ภาษาไทย

ศาสตร์พระราชา

ราชา ศิลปศาสตร์
เชี่ยวชาญชัด ส่ำช่ำชอง
ทุกแนว ทำแคล่วคล่อง
สื่อแบบอย่าง ทางสร้างสรรค์

ตามรอย เบื้องพระบาท
พึงช่วยชาติ ผลผลิตภัณฑ์
สยาม งามแววรรณ
ชูศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินทอง

ลมหนาวโรยเริ่มไล้
รุมทรวง แล้วเฮย
จิตใฝ่ถึงในหลวง
ห่วงไห้
บารมีทั่วไทยปวง
อบอุ่น นะแฮ
หนาวผ่อนแลองค์ไท้
ร่มเกล้า ภูมิพลัง

ลุหลบลมไล่ร้อน ลับลา
เคยคร่ำครวญไคลครา คลั่งไคล้
พระพายพรั่งพรายพา พราวพร่าง
ริเริ่มลานรวงไล้ รุ่งแล้ว เรืองระเริง

เวลากาลผ่านแล้ว วัสสา
กอล์ปกลุ่มมวลประชา ร่ำไห้
กระแสพรั่งดังธารา เพรียกพร่ำ
ถวายแด่ปางเทพไท้ ร่มเกล้า ชาวสวรรค์

สรวมปัญญา มั่นอาชีพ ไม่รีบโลภ
ไม่ละโมภ มุ่งประหยัด จัดสรรค์ใช้
มีกินเก็บ พอสุขสันต์ เหลือปันไป
ตามสูตรไท้ ใต้เบื้องบาท ศาสตร์พอเพียง

รัฐ นิติ  ดำริศาสตร์ ปราชญ์ของโลก
บำบัดโศก บำรุงสุข คลุกแห่งหน
สังคมชาติ ถิ่นรัฐา ประชาชน
หาใดเทียม พระภูมิพล นั้นไป่มี

รู้ถึงใจ เข้าไปหา พัฒนาศาสตร์
ต้องไม่ขาด ความรัก สมัครสมาน
สร้างสังคม นิยมไทย ให้ยืนนาน
ดังพระราชทาน ดำริไว้ หมั่นไตร่ตรอง

พระทรงธรรม์ มั่นศีลธรรม นำแบบอย่าง
บนแนวทาง อย่างเข้มแข็ง แห่งกฏหมาย
บริสุทธิ์ ด้วยพระสติ มิคลอนคลาย
ทั้งวรกาย และวิญญาน พระมั่นคง

 

 

ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติ อวิโธนะ


วัตถุทาน โครงการหลวง
พระราชดำริ
มอบสมาธิ สติปัญญา
พระราชประสงค์
เป็นธรรมทาน ญานวิสุทธิ์
เยี่ยงพุทธองค์
ขจิตรประจง ดำรงพิสัย
พระอภัยทาน

ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ

น้อมศีล เป็นแนวสร้าง
สู่สายทาง  มงคลชัย
ระเบียบ  แบบวินัย
ปฏิบัติ  ศาสตร์ราชา
ตัวอย่าง จราจร
คำสั่งสอน พระสัมมา
หลักธรรม นำศรัทธา
พาเรืองรุ้ง รุ่งชีวัน

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ

พระเกษม สำราญ
งานเสียสละ
ตราบพระชนม์ กุศลธัมมะ
ตามพระประสงค์
สังคมไทย ไร้ความทุกช์
ความสุขดำรง
ชาติมั่นคง ควรเสียสละ
ของมหาชน

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ

ตามรอยเบื้อง บาทบงก์
องค์กษัตริย์
ควรปฏิบัติ อย่างสัตย์ซื่อ
ถือสัจจะ
ด้วยความจริง วาจาใจ
ในธรรมะ
ยกอาชชวะ เป็นหลักนำ
ค้ำจุนใจ

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ

น้อมพระองค์ ลงแนบแน่น
แผ่นดินทั่ว
พระเจ้าอยู่หัว ของเรา
เฝ้าห่วงหา
ชิดปวงชน พสกชาติ
นิราศพารา
มั่นมัททวะ ยึดปฏิบัติ
กษัตริย์ไทย

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ

ปฏิบัติธรรม ประจำจิต
คงมั่นเจตน์
ผลาญกิเลส เผากามา
พาสุขศรี
เพียรธรรมศีล สิ้นปัญหา
ถึงบารมี
ดั่งพระจักรี มิเคยละ
ตบะธรรม

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ
๗         
มั่นตามมรรค อักโกธะ
ละความโกรธ
สรรพประโยชน์ แก่ตน
และคนอื่น
จิตอภัย ใจเมตตา
พายั่งยืน
งานราบรื่น ผลรุ่งโรจน์
โชติชัชวาล

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ

ไม่เบียดเบียน เพียรการุญ
บุญมาหา
อวิหิงสา ราชาศาสตร์
สร้างสุขศรี
ตามรอยเบื้อง บาทบงก์
องค์จักรี
คุณความดี ทวีสุข
ทุกข์มลาย

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ

พระขันติธรรม อันล้ำเลิศ
ประเสริฐล้น
ให้สากล พ้นผ่านทุกข์
สร้างสุขสันต์
พระทัยแกร่ง แรงกายา
สารพัน
ทรงนิรันดร์ กลางดวงใจ
ไทยประชา

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ
๑๐
ครองแผ่นดิน ปฐพินสุโข
อวิโรธนะ
มิพลั้งพลาด แนวธัมมะ
พระชินศรี
ผู้จำเริญ เดินตามเสด็จ
เจ็ดสิบปี
พระจักรี ต้นแบบอย่าง
เส้นทางธรรม

ทศพิธราชธรรม
ทานศีลบริจาคอาชชวะ
มัททวะตบะอักโกธะ
อวิหิงสาขันติอวิโรธนะ
บทสรุป

 ทศพิธ ราชธรรม
น้อมนำศาสตร์ บาทบงก์
ชีวา จะดำรง
คงความสุข ทุกตัวคน

ลับแล้ว สวรรคาลัย
ทุกดวงใจ ทั่วสากล
เชิดชู พระภูมิพล
ทรงนำหน้า สัททาธรรม

 

หมั่นทำบุญ คุณกุศล ดลอุทิศ
แด่ชีวิต หลุดบ่วงกรรม ตามสนอง
กตัญญู รู้พระคุณ บุญคุ้มครอง
รุ่งเรืองรอง ผองชีพชนม์ พ้นอาบาย

กรรมดีชั่ว ติดตัวตน
ทุกหนแห่ง
เบาหนักแรง แสดงแน่
มิแปรผัน
วิสัยทัศน์ จะใกล้ไกล
ได้เห็นกัน
ดีชั่วนั้น กรรมย่อมได้
ไม่ช้าก็เร็ว

เตรียมระวัง ตั้งจิตใจ ไม่ประมาท
อุทกลาด หลั่งหลาก จากฟากฟ้า
ธรรมชาติ อาจโหดร้าย ใช่เมตตา
ยามภัยมา ไม่ประมาท คลาดแคล้วภัย

 ศรัทธาวิริยะ   สมาธิ สติปัญญา
เสริมทั้งห้า พลังชืวิต ประสิทธิ์ผล
พบชัยชนะ ทุกอุปสรรค จักได้ยล
ยึดพระรัตนตรัย ไว้ในตน ยอดมนตรา

ยะโส หยิ่งโอหัง เป็นการสร้าง ให้เกิดมาร
ทำใจ ให้พ้นผ่าน ทางชีวิต คิดมั่นคง

ปฏิบัติ ตามสัตบุรุษ
สอนวิสุทธิ์ ควรดำรง
เพียรนำ ความประสงค์
ชนม์เชื่อมั่น พลันรุ่งเรือง

ทำความดี ทั้งวี่วัน นั้นกุศล
ชื่อว่าคน นั้นย่อมมี ดีชั่วบ้าง
อย่างน้อยนั้น ทุกวันพระ อย่าละวาง
ผู้หมั่นสร้าง คุณความดี เป็นศรีตน

ปฏิบัติ ตามสัตบุรุษ
สอนวิสุทธิ์ ควรดำรง
เพียรนำ ความประสงค์
ชนม์เชื่อมั่น พลันรุ่งเรือง

สนิม  เกิดที่ไหน ย่อมบรรลัย ณ ที่นั้น
เสื่อมทราม ตกตามกัน ทั้งเหล็กไหล หรือใจคน
สังคม ประเทศชาติ ก็มิอาจ หลีกได้พ้น
กิเลส เดชฤทธิ์มนต์ ตัวชั่วร้าย สลายโลกา

ฝนภายนอกชื่นฟ้า เป็นไป
ฝนฉ่ำราคะใน ซุ่มซ้อน
เผาผลาญปั่นดวงใจ เวียนวุ่น
ปลดปล่อยไฟฝนร้อน สร่างสิ้น  ราคี

การได้เกิด ประเสริฐสุด แห่งมนุษยชาติ
อย่าประมาท ตลอดชีวิต คิดสรรค์สร้าง
รู้ที่หมาย วัยเริ่มต้น บนเส้นทาง
พึงระวัง สร้างคุณงาม ทำความดี

ลมหายใจ ให้ชีวิต คิดกำหนด
เกิดประโยชน์ สติมั่น ปัญญาได้
มีคุณค่า ต่อชีวิต และจิตใจ
พุทธองค์ ทรงสอนให้ ใช้จากลม

ความลุ่มหลง คงยังภัย ชั่วร้ายกาจ
รีบขจัด ด้วยปัญญา อย่าช้าเล่า
เป็นมิจฉา ทิฐิ ที่มัวเมา
จะพาเรา  เข้าติดกับ ทางอับปรา

ไม่รู้จัก รักษาศาสน์ อาจล่มสลาย
น่าเสียดาย ด้วยใจกว้าง ดังท้องฟ้า
แต่ความแคบ แอบแฝงไว้ ในปัญญา
ระวังหนา อย่าประมาท ชนชาติไทย

จิตแจ่มใส ใช่สะอาด บริสุทธิ์
ต้องหมั่นขุด ขับไล่ ให้สิ้นหมอง
กิเลสมลทิน อาสวะ อย่าเข้าครอง
คล้ายจิตของ พระอรหันต์ ดังนั้นแล

 

 แม้นต้องรอ รอสำเร็จ เสร็จสมหวัง
ใจต้องตั้ง พลังสติ มิสับสน
ฟังคำตอบ ให้ได้ยิน อย่าดิ้นรน
ความอดทน แห่งจิตกาย สบายชีวี

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ยอดปรัชญา พุทธองค์ ทรงตรัสไว้
พิจารณา ให้จงดี ผลที่ใจ
นำประโยชน์ เอามาใช้ ในทางธรรม

ข้ามไม้ล้ม คมโบราณ กล่าวขานไว้
ว่าข้ามได้ ไม้ล้มลาด ไม่อาจฟื้น
แต่คนล้ม ยังสามารถ อาจกลับคืน
ล้มบนฟูก ต้องถูกกลืน ด้วยกฏกรรม

เมื่อมีผล ค้นปัจจัย ดูให้เห็น
เหตุเกิดเป็นเห็นธรรมดา ย่อมดับได้
อวิชชา อย่าให้ผลาญ มารจิตใจ
ทุกวันไป สดใสสุข ทุกชีวี

วางจิตใจ ให้มีหลัก สิ่งเคารพ
 จะพานพบ สวัสดี สุขศรีสม
 มั่นดวงจิต สถิตใน ไตรสรณาคมน์
ถึงอารมณ์ ใสสว่าง ทางชีวา