เชิญราชามาเลี้ยงรุ่น

  มังกรใหญ่  ปีใหม่นี้  ขอมีสุข                      แคล้วคลาดทุกข์  พบสุขสันต์  กันเถิดหนา

เพื่อนของเรา  ชาวศูนย์หนึ่ง  ซึ้งศรัทธา           ลูกราชา  มาพร้อมกัน  วันของเรา

จะเลี้ยงรุ่น  เฮฮา  มกรานี้                                 วันอาทิตย์  พอดี  ยี่สิบเก้า

เริ่มสิบโมง  ตรงมา  หาพวกเรา                       ไปมือเปล่า  กินอาหาร  บ้านพิชัย

เตรียมสุรา  ยาบาล  สำราญรื่น                         พร้อมกับแกล้ม  ดาษดื่น  ตามอัชฌาสัย

คาราโอเกะ  ทั้งวันคืน  น่าตื่นใจ                     หากไม่ไล่  ก็ไม่หยุด  สุดสุดมัน

ขอเรียนเชิญ  ชาวราชา  มาพร้อมพรัก                         เราเพื่อนรัก  ร่วมเรียง  เลี้ยงสังสรรค์

หวังไม่ลืม  ยี่สิบเก้า  เราพบกัน                        ก่อนสวรรค์  จะรับเรา  เข้าวงจร

 

จาก  พล.ต.วิเชียร  ชูปรีชา

             4 ม.ค.55