กลอนหก จากเหงะ

โลกวน พ้นไป ไม่หยุด มนุษย์ ก้าวไป ไม่ยั้ง ตะวัน ส่องแสง แรงพล้ง ความหวัง ยังอยู่ คู่ใจ

บทเรียน เวียนซำ ยำคิด ชีวิต คิดดี ปีใหม่ เรื่องเศร้า เก่าแล้ว แล้วไป ตั้งใจ ไขว่คว้า หาแทน

ขึ้นแรม แจ่มจันทร์ ผ้นเปลี่ยน พากเพียร ทดลอง สองแขน อย่าให้ ใครหลู่ ดูแคลน

หวงแหน เกียรติศรี ชีวา

วันนั้น ตะวันเดือน เลื่อนลับ วันดับ รออยู่ เบื้องหน้า นิจจัง ทุกขัง อนัตตา

มี มา หมด ไกล   ใช้ กรรม เพียงวันละหนึ่งได้ ผลมี

ขอแต่งบทกวี        ซ่อนไว้ วันใดใช่ฤกษ์ดี   หยิบอ่าน

ยังอ่อนอักษรไซร้  ใช่เชื้อ  ปราชญ์ชาญ

 

กอดหมอนนอนอุ่นหน้า อกนาน คงไม่เหมือนนงคราญ  นุ่มน้าว

หาเปรียบไป่ใดปาน ไออุ่น อวลกลิ่นละมุนเย้า ยั่วแย้ม ลึกโลม

 

กอดหมอนมันไม่ดิ้น ยังหนาว อวลอุ่นหนุนทุกคราว อุ่นเนื้อ

โอบใดใช่โอบสาว คงนิ่ม อาจอิ่มไออกเรื้อ  เมื่อได้ นอนเดียว

อยากพบพานเพื่อนพ้อง ติดตาม  ไว้แฮ

 

เห็นว่าอายุอานาม  แก่แล้ว เขียนกลอนสื่อเยือนยาม  สาสน์ส่ง นะเฮย

ยามเพื่อนประคองแก้ว  อย่าทิ้ง กวีสรรค์

 

ความหมายบอกบ่งชี้  ทุกคำ โคลงสี่สุภาพทำ  เที่ยงแท้

บังคับใส่เอกโทนำ  กำหนด กฏแห่งโคลงบทแม้  ต่างข้อ ควรวาง

รำลึกองค์ท่านไท้ สำแดง

 

พระพ่อขุนรามคำแหง  ร่มเกล้า อักษรมิ่งผันแผลง เติมต่อ

จากพ่อขุนรามเจ้า  สู่เชื้อ  สายไทย ล้างหน้าด้วยกลอนธรรม

 

สรรพสิ่งใดในโลกล้วนอนิจจัง มิอาจยั้งยืนยงคงอยู่ได้

ต้องมีอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป โดยวิสัยที่ได้เห็นเป็นธรรมดา

เรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่วายเว้น ต้องมีเป็นทุกข์อยู่คู่สังขาร์

ทุกข์คือทุกข์สุขอยู่ไหนในโลกา ตลอดเวลามิได้สุขทุกตัวคน

จะยึดมั่นถือมีที่ไหนเล่า ประโลมเร้าเข้าครองคือหมองหม่น

คิดโลภโมโทสันนั่นของตน ความจริงผลที่คนเห็นเป็นมายา

สัจธรรมคือคำนึงถึงไตรลักษณ์ จะเห็นมรรคทางเฉพาะที่เสาะหาอนิจจังทุกขังอนัตตา

เกิดส้ญญานำพาสติดำริดี รีบทำตามกล่าวไว้ สัญญา

คำมั่นสัจวาจา  ที่ให้ คืนสุขสู่ปวงประชา  โดยด่วน

ยกเครื่องประเทศได้  บ่ายหน้า คืนกอง

 

ควรมีคำสั่งย้าย ระนาว ขับไล่คนเหม็นคาว กลิ่นคลุ้ง

คนดีที่สีขาว  ขับเคลื่อน รีบช่วยกันกระทุ้ง  ทั่วทั้ง รังเลว

ตื่นดูภาพประทับใจที่ไลน์ส่ง จิตใจโปร่งเปรมปรีดิ์ด้วยสีสรรค์

เกิดความสุขทุกข์สลายหายไปพลัน เหมือนสวรรค์มีแฝงอยู่คู่กับไลน์

 

สวัสดีวันนี้จันทร์เป็นวันพระ นำธรรมะชำระเจตน์เหตุวิสัย

เล็งประสงค์ตรงสายกลางเดินทางไป กิเลสภัยจะแผ้วพ้นกุศลบุญ

พระเกษมเกมฉาวเข้ามาขัด สมาบัติบรรลัยใครกใครเห็น

มาจากเหตุปัจจัยให้เกิดเป็น ที่แทเดรศาสนาอย่าปรารมณ์

ขอฝากกลอนไปนอนฝัน

 

กวีกิจลิขิตกลอนอักษรสาร นำผลงานการสุนทร

บวรศิลป์ จารจารึกบันทึกไว้ ในแผ่นดิน

งานทุกชิ้นมิสิ้นดับกับอินทรี

ขอสนุกครับ(ฝึก) แหล่ลงไลน์

 

(สร้อย)  น้อง...ไลน์...... ไลน์ไว้ก่อน.เถิด ไลน์

ไลน์ๆๆน้องไลน์ไว้ก่อนเถิดไลน์

 

สวัสดี พี่น้องไลน์ โปรดทำใจ ห้านาที

ฟังกลอน อ้อนวจี ในวันนี้ มีแหล่มา

วิเชียร เขียนเชิงแหล่ ยากเย็นแท้ แย่นักหนา

เอ่ยคำ พร่ำนรรจา ใช้ศรัทธา พยายาม

เสียดาย เข้าไลน์ช้า มัวตั้งท่า จะไต่ถาม

พอทราบ จับใจความ ทุกโมงยาม เข้าไปดู

ประโยชน์โคตรจะเยอะ ถึงเขียนเปรอะไม่อดสู

คมคิด ผิดเป็นครู ได้ความรู้ มาแต่งกลอน

บัดนี้ มิสงสัย เพื่อนจริง ใจ ไม่หลอกหลอน

ฟังคำ พร่ำวิงวอน เอื้ออาทร กันทุกคน

เพลินเพลิดเปิดคลิปรู้ เผยภาพดู เป็นกุศล

พบธรรม ค้ำชีพตน เพื่อนทุกคน ต่างยินดี

เหงะเขียนจวนเจียนแย่ ขอฝากแหล่ เอาแค่นี้

เกินกว่า ห้านาที เดี๋ยวน้องพี่ จะรำคาญ...

(สร้อย )