ขอบพระคุณที่เยี่ยมชม ......เว็บไซต์ ครอบครัว สกุลศรีเพ็ญ
............... คลิกที่ข้อความด้านล่างเพื่อเข้าเมนูข้อมูล .........

   ..ในรัชกาลที่ ๑ ( สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ศก ๑๒ ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนสี่ ปีฉลู เบญจศก จุลศักราช ๑๑๕๕ นายทองเพ็ง ก็ได้อุบัติมาเป็นบุตรนายชำนาญ ( ทองขวัญ )กับทองขอน ผู้ภริยา เมื่อเจริญชนมายุขึ้น ก็ได้เข้าทำราชการในกรมมหาดไทย ได้เป็นที่หมื่นพิพิธอักษรในรัชกาลที่ ๒ ( สมเด็จพระพุทธเลิดหล้านภาลัย ) ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในทางเขียนอักษร และแต่งบทกลอนได้อย่างว่องไว จนได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ถึง ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เป็นที่หลวงเสนา อีกครั้งหนึ่งเป็นพระศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) ในรัชกาลที่ ๓ ( สมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ ) จึงได้มีบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) และได้ชื่อว่าเป็น " ขุนคลังแก้ว " นับเป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ เป็นอย่างยิ่ง ตรัสเรียกว่า " เจ้าศรีทองเพ็ง "

ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ ( สมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ) ได้โปรดเกล้า ฯ ให้คนไทยมีนามสกุลขึ้น พระยานิกรกิติการ ( กั๊ก ) เจ้าเมืองแพร่ ได้รับพระราชทานนามสกุลและให้ผู้ที่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) โดยตรงเฉพาะชายและหญิงที่ยังไม่ได้สมรสกับสกุลอื่น ใช้นามสกุลว่า “ ศรีเพ็ญ ( Sribenya )“ โดยทรงเอานามบรรดาศักดิ์ คือ ศรี กับนามตัวของท่าน คือ เพ็ญ ( เพ็ญกับเพ็ง มีความหมายอย่างเดียวกัน ) ประสมกัน ตามประกาศ ลำดับที่ ๗๔๐ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ และประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม ๓๐ หน้า ๒๑๙๕ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖

จึงนับว่า พระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) เป็นต้นของสกุล “ ศรีเพ็ญ “ มาจนทุกวันนี้

คลิกเข้าเว็บข้อมูลสกุลศรีเพ็ญ
http://www.sammajivasil.net/sripen/index1.html