เจ้านาย

สืบเนื่องจากได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้บริหารคนหนึ่ง
จึงได้ทราบนโยบายการประเมินผลงานระหว่างปี
 

 

 

 

ตารางการตีความหมายเพื่อประเมินผลงานระหว่างปี

กิจกรรม 

ลูกน้อง

เจ้านาย

มาสาย

เกียจคร้าน

ติดธุระ

มาทำงานเช้า

มันมาเล่นเกมส์หรือเปล่า

ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่

ใช้เวลาทำงานนาน

เฉื่อยชา

ละเอียดรอบคอบ

ทำงานเร็วกว่าปกติ

ผิดหรือเปล่า ตรวจเช็คหรือยัง

ฝีมือเก่งกาจ ประสบการณ์สูง

ทำงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ

ก้าวก่ายหน้าที่

มีความคิดริเริ่ม

โต้แย้ง คัดค้านในที่ประชุม

ก้าวร้าว

เข้มแข็ง มีจุดยืนของตนเอง

นั่งเงียบ ๆ ในห้องประชุม

ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

รู้จักรับฟัง ใช้ความคิด

ไม่มีมารยาท

หยาบคาย

บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว

มีมารยาท

รู้จักที่ต่ำที่สูง

เป็นผู้ดี มีการศึกษา

เอาอกเอาใจผู้ใหญ่

เลียแข้งเลียขา

เคารพนบนอบ มีมนุษย์สัมพันธ์

ทำงานก้าวหน้าเกินหน้าที่

ล้ำเส้น ชิงดีชิงเด่น

พากเพียร ขยันหมั่นเพียร

ทำงานผิดพลาด

ประมาท สะเพร่า เลินเล่อ

เป็นประสบการณ์

ทำงานถูกต้อง

ใช้ได้ เหมาะสมกับหน้าที่

ต้องให้ตำแหน่งที่รับผิดชอบสูงกว่านี้

เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน

ไม่ทำตามกฏ เลี่ยงงาน

ริเริ่มสร้างสรรค์

ไม่เสนอความคิดใหม่ ๆ

ให้เป็นลูกน้องอย่างเดิมดีแล้ว

กำลังเร่งทำงานเก่าให้เสร็จก่อน

ทำงานล่วงเวลา อยู่ดึก ๆ

กินโอที กลางวันไม่ทำงาน

ขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำงานเลิกตามเวลา

ขี้เกียจ ไม่เสียสละเวลา

รู้จักจัดการงานให้เสร็จในเวลา

เก็บของบนโต๊ะทำงานเรียบร้อย

วัน ๆ ไม่ทำอะไรเลย

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบนโต๊ะยุ่งเหยิงเต็มไปหมด

ไม่ได้ทำงาน งานกองเต็มโต๊ะ

งานมาก ความรับผิดชอบเยอะ

ใช้มือถือรุ่นใหม่ ๆ ไฮเทค

สุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บออม

รู้จักพัฒนา เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ใช้มือถือเก่า ๆ

ไม่พัฒนาตนเอง จน

รู้จักใช้ของให้คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย

อ่านหนังสือพิมพ์

อู้งาน หางานใหม่

รับรู้ข่าวสารโลกภายนอก

ไม่อ่านหนังสือพิมพ์

ไม่มีโลกทัศน์ ขาดความรู้

งานยุ่งมาก ใช้เวลาทำงานคุ้มค่า

คุยกันเวลาทำงาน

อู้งาน

ประชุม

ทำงานเงียบ ๆ

ทำงานเป็นทีมไม่เป็น

กำลังยุ่งอยู่ ต้องรับผิดชอบงานให้เสร็จ

ส่งตารางนี้มาให้อ่าน

เอาแต่อ่าน ไม่ยอมทำงาน    

เพื่อให้ลูกน้องรู้จักว่า ใผ๋เป็นใผ๋