สายหลวงอนุรักษ์ภูเบศ ( ไผ่ )

บุตรพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) กับ ท่านผู้หญิงน้อย

 

หลวงอนุรักษ์ภูเบศ ( ไผ่ ) มีภรรยาชื่อ ทรัพย์ บุตรีพระยามหาเทพ มี บุตร ๑ คน

เป็นชายชื่อ เชน เป็นหลวงไชยเดชะ ........ภรรยาชื่อ .................มีบุตร