สายจมื่นอินทรามาตย์ ( ทองอิน )

บุตรพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) กับ ท่านผู้หญิงน้อย

 

จมื่นอินทรามาตย์ ( ทองอิน ) ต่อมาเป็นหลวงพิพิธภักดี มีภรรยา ๕ คน

๑ ภรรยาชื่อ จับ บุตรี พระยาศาสตราฤทธิรงค์ ไม่มีบุตร
๒ ภรรยาชื่อ หุ่น มีบุตร ๒ คน เป็นชายชื่อ รวย ๑ เป็นหญิงชื่อ จันทร์

บุตรชายชื่อ รวย ทราบว่าไปอยู่พระตะบอง ได้เป็นที่พระยาศรีสหเทพ ( รวย )
หญิงชื่อ จันทร์ ได้เป็นสามีเป็นหม่อมราชวงศ์ .............. มีบุตรชื่อ วงษ

๓ ภรรยาชื่อ หยา มีบุตร ๑ คนเป็นชายชื่อ ลับ

นายลับแต่งงานกับ ใย มีบุตร ๒ คน เป็นชายชื่อ แจ่ม มีภรรยาและบุตร........
คนที่ ๒เป็นหญิงชื่อ จี่ ไม่มีสามีจนถึงแก่กรรม

๔ ภรรยาชื่อ สมจีน มีบุตรเป็นชาย ๑ คน เป็นชายชื่อ สนั่น

ชายชื่อ สนั่น มีภรรยาชื่อ พระนมพลับ มีบุตร ๓ คน
๑ เป็นหญิงชื่อ ฟักเขียว ( ใหญ่ ) แต่งงานกับพระยาราชเสนา ( ศิริ เทพหัสดิน ) มีบุตร ๓ คน

เป็นชายชื่อ สมพงษ์
เป็นหญิงชื่อราศรี มีสามีชื่อ หวล สุนทราชุน
เป็นหญิงชื่อ วรรระ มีสามีชื่อ ทัศน์ กลีบโกมุท มีบุตร ๕ คนคือ
๑ เป็นชายชื่อ โอ่ง ๒ เป็นชายชื่อ อึ่ง ๓ เป็นชายชื่อ อ้น ๔ เป็นชายชื่อ อ้อ เป็นชายชื่อ อั้น


๒ เป็นหญิงชื่อ ฟักเครือ แต่งงานกับพระยาราชเสนา ( ศิริ เทพหัสดิน ) ไม่มีบุตร
๓ เป็นชายชื่อ สุวรรณ ( โป๊ะ ) แต่งงานกับ เครือวัลย์ ( น้องพระยาราชเสนา ศิริ เทพหัสดิน มีบุตรี ๒ คน

เป็นหญิงชื่อ ผ่องพรรณ ( ปุ๊ ) สมรสกับนายลิขิต สัตยายุทธ พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร บุตรอีกคนเป็นหญิงชื่อ อุไรพรรณ ภรรยาหลวงพิพิธ มีบุตรไม่มีข้อมูล

๕ ภรรยาไม่ทราบชื่อ มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ เปล่ง สมรสกับ อิ่ม มีบุตร ๑ คน เป็นหญิงชื่อ เพี้ยน
๒ เป็นชายชื่อ ชิต มีภรรยาชื่อ นิ่ม มีบุตรชาย ๒ คน ชื่อทองพวงหรือโฉลก ๑ และชื่อ ทองศรี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ถาวร ๑

( กลับหน้าหลัก ครอบครัวศรีเพ็ญ )