....
...... เว็บไซต์สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ
ฯ .........Sammajivasilpa Mulnidhi .. The Foundation for Education in the Art of Right Living ................. คลิกที่ข้อความเพื่อเข้าเมนูข้อมูล.........

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบชีวิต
หมู่สัตว์มีสี่ชนิดจิตแผกผัน ดุจดอกบัวทั่วสระคละปนกัน สี่เหล่าชั้นสูงต่ำธรรมดา

หนึ่งนั้นหรือคือดอกเพิ่งออกใหม่ ( ปทปรมะ )
ยังอ่อนไหวลาภปากหลากมัจฉา เฉกเช่นคนโง่โมหะพา ก่อปัญหาแก่ตนคนทั่วไป ไม่สามารถสอนได้
สองคือดอกออกมาสูงกว่าหนึ่ง ( เนยยะ )
อยู่ก่ำกึ่งกลางชลพ้นอ่อนไหว ดุจดังชนคนดีมีวินัย พอนำไปสูงได้ให้เบิกบาน

สามเหล่าที่มีขนาดพลาดพ้นเหยื่อ ( วิปจิตัญญ )
ชูดอกเรื่อปริ่มน้ำตามกล่าวขาน เปรียบผู้มีปัญญาญาณชอบฟังอ่านธรรมะละบาปจริง
สี่เหล่าดอกออกตระการบานสะพรั่ง ( อุดมฏิตัญญู )
รู้ความจริงพิสุทธิ์พ้นด้วยตนแล

บัวทุกดอกงอกเงยเลยเหล่าได้ หากไม่ถูกทำลายหลายกระแส...
คนทุกคนพ้นทุกข์หากใช้แพ - ธรรมะแท้ข้ามทุกข์พบสุขจริง..

ดลิกเพื่อเข้าส่วนข้อมูลสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
www.sammajivasil.net/index1
www.sammajivasil.com