ขอต้อนรับสู่เว็บสกุลศรีเพ็ญ

นามสกุลพระราชทาน
พระราชบัญญัติขนานนามกุล
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2455

***********************
บันทึกพระยาสัจจาภิรมฯ
" เล่าให้ลูกฟัง "
พระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง )
มีบุตรหญิง 25 คน
บุตรชาย 24 คน
เฉพาะทายาทบุตรชาย
ในหนังสือ เล่าให้ลูกฟัง
มีเพียง 8 คนเท่านั้น ดังนี้

บุตรคนที่ 2 พระศรีสหเทพฯ
บุตรคนที่ 4 หลวงอนุรักษ์ภูเบศ
บุตรคนที่ 6 จมื่นอินทรามาตย์
บุตรคนที่ 10 จมื่นราชนาคา
บุตรคนที่ 13 หลวงรักษ์สมบัติ
บุตรคนที่ 17พระยาอภัยสงคราม

บุตรคนที่18พระยามหาอำมาตย์

บุตรคนที่19 จมื่นวิเศษสมบัต

ทายาทบุตรชายอีก 16 คน ที่บุตรใช้สกุล
ศรีเพ็ญ ในปัจจุบัน ไม่มีข้อมูล..........

 

ประวัติพระยาศรีสหเทพฯ ต้นสกุลศรีเพ็ญ

พระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง )
มี บุตร ๔๙ คน เป็นหญิง ๒๕ คน ชาย ๒๔ คน ซึ่งบุตรชายสายนี้ทั้งหมดใช้นามสกุล " ศรีเพ็ญ "
ในรัชกาลที่ ๑ ( สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ศก ๑๒ จุลศักราช ๑๑๕๕ ( พ.ศ. ๒๓๓๕ ) นายทองเพ็ง ก็ได้อุบัติมาเป็นบุตรนายชำนาญกระบวน ( ทองขวัญ ) กับทองขอน มารดา มีศักดิ์เป็นหลานตาของเจ้าพระยารามจตุรงค์ ( มะซอม ) หรือ พระยารามัญวงษ์ ( รามัญวงค์ ) หรือบางคนในสมัยกรุงธนบุรีเรียกท่านว่า " จักรีมอญ " โดยพระยารามจตุรงค์เป็นบิดาของพระยานครอินทร์ พระยานครอินทร์ ( สมิงนรเดชะ ) เป็นบิดาของ ท่านทองขอน มารดาของพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) ดังนั้นเชื้อสายท่านมีเชื้อสายแขกเปอร์เชียทางบิดา และมีเชื้อสายมอญทางมารดา และว่าตามลำดับวงศ์ ท่านเป็นน้องชายร่วมบิดา แต่ต่างมารดากับเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ( บุนนาค ) ต้นสกุล " บุนนาค "
นายทองเพ็งผู้นี้แหละ จึงได้มีบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) ในรัชกาลที่ ๓ ( สมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ ) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ กรุงเทพ ฯ เดี๋ยวนี้ และต่อมาในรัชกาลที่ ๖ ( สมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ) ได้โปรดเกล้า ฯ ให้คนไทยมีนามสกุลขึ้น จึงโปรดให้ผู้ที่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) โดยตรงเฉพาะชายและหญิงที่ยังไม่ได้สมรสกับสกุลอื่น ใช้นามสกุลว่า “ ศรีเพ็ญ “ โดยทรงเอานามบรรดาศักดิ์ คือ ศรี กับ นามตัวของท่าน คือ เพ็ญ ( เพ็ญกับเพ็งมีความหมายอย่างเดียวกัน )ประสมกัน ฉะนั้นจึงนับว่า พระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง )
เป็นต้นของสกุล “ ศรีเพ็ญ “ มาจนทุกวันนี้

ดูรายละเอียดทั้งหมด ......

 

 

 

 

ประวัติบรรพบุรุษ

เจ้าพระยาเพชรพิไชย ( ใจ )
ผู้เป็นบุตรคนหัวปีของเจ้าพระยาชำนาญภักดี ( สมบุญ )
ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แล้วต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเพชรพิไชย ( ใจ ) จางวางกรมล้อมพระราชวัง และให้ว่าที่กรมอาสาจามและอาญาญี่ปุ่นในแผ่นดินพระเจ้าอยู่บรมโกศ เลื่อนเป็นเจ้าพระยาเพ็ชรพิไชย ให้ว่าที่สหุหนายก..
เจ้าพระยามหาเสนา  ( เสน ) – จำรูญ   ภรรยา
บุตรชายคนที่ 3 ของเจ้าพระยาเพชรพิไชย กับคุณหญิง แฉ่ง ที่ชื่อ เสน ได้แก่ เจ้าพระยามหาเสนา ( เสน ) ได้เข้ารับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกศ มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเสน่หาภูธร ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาจ่าแสนยากร แล้วต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา ได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยามหาเสนา ( เสน ) มีบุตรธิดา 5 คน ธิดา 3 คนถูกพม่าจับเป็นเชลย ส่วนบุตร 2 คน ได้แก่เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา( บุนมา )
และเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ( บุนนาค ) รอดพ้นการถูกจับเป็นเชลย เพราะถูกส่งตัวให้ไปอยู่กับญาติที่ราชบุรีก่อนหน้านั้น 
ป็นต้นสกุล 
ศรีเพ็ญ,
บุนนาค, บุรานนท์, จาติกรัตน์, ศุภมิตร, วิชยาภัย, ภาณุวงค์ ฯลฯ

ดูรายละเอียดทั้งหมด

 

 

รายชื่อครอบครัวศรีเพ็ญ
จังหวัดตรัง

เว็บสำรองที่ต้องการแสดงความเห็น

เราได้จัดเปิดเว็ยไซตสำรองไว้สำหรับผู้ประสงค์เพิ่มชื่อ หรือแสดงความเห็น หรือ ขอแก้ไขข้อมูลที่นำมาลงไว้ จะสามารถเปิดเว็บไซตครอบครัวสกุลศรีเพ็ญ ขอให้คลิกเปิดได้จากรายละเอียดทั้งหมดข้างล่างนี้

ดูรายละเอียดทั้งหมด ......

รายชื่อทายาทสกุลศรีเพ็ญ

รายชื่อผู้มีสกุล ศรีเพ็ญ ข้อมูลรวบรวมจากหนังสือ " เล่าให้ลูกฟัง " ของพระยาสัจจาภิรมย์อุดมราชภักดี ( สรวง ศรีเพ็ญ )
และกลุ่มที่ติดต่อได้ภายหลังและเฉพาะที่สืบค้นได้ จากที่ต่างๆ ซึ่งยังขาดหายไปหลายกลุ่มทายาท ผู้มีนามสกุล ศรีเพ็ญ ในจำนวนบุตรชาย ๒๔ คนตามประวัติของพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง )
ต้นสกุล
" ศรีเพ็ญ "

ดูรายละเอียดทั้งหมด ......

 

 

ข้อมูล "พระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) "

รวบรวมข้อมูลจากการค้นหาข้อความ " พระยาศรีสหเทพฯ " ในเว็บไซตต่างๆ จาก Google จะพบเรื่องที่กล่าวถึงพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) ข้อระวังคำว่า " พระยาศรีสหเทพ" เป็นตำแหน่ง ซึ่งมีหลายท่าน ที่มิใช่สกุล ศรีเพ็ญ

ดูรายละเอียดทั้งหมด ......

 

 

 

 

ติดต่อเรา

ผู้ใดประสงค์จะให้แก้ไขหรือเพิ่มเคิมข้อมูลในกลุ่มญาติ สกุลศรีเพ็ญ หรือสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรุณาส่งไปทางอีเมล์ข้างล่างนี้

manus.sripen@gmail.com
หรือ
leaksomsili@yahoo.com