โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป จังหวัดชลบุรี 

 

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ...... เลือกหัวข้อข้างล่างเพื่อดูข้อมูล.............
.

.กลับข้อมูลสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ .
sammajivasil.net

กลับเว็ปสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ
sammajivasil.com


โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป ฯ เป็นโรงเรียนการกุศลจากผู้ริเริ่มประกอบด้วย
หลวงปริญญาโยควิบูลย์, พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี, พระปวโรฬารวิทยา และพระยาอมรฤทธิธำรง.

จัดตั้งมูลนิธิ ชื่อว่า สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรงส่งเสริมการศึกษา ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป ณ ถนนเลียบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่ออบรม นักเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และให้การศึกษาศีลธรรมให้บุคคลได้ประกอบสัมมาอาชีวะถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา เปิดการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓


---- English ----- Sammajivasilpa's Aims and Policies

ข่าว,บทความและกิจกรรม ฯ

ขอเชิญร่วมบริจาคจัดตั้งกองทุน ใช้ไม่หมด..
อนุโมทนาผู้ริจาคและนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนฯ

แนวทางการจัดการศึกษาตามวัสถุประสงค์สัมมาขีวศิลปมูลนิธิฯ


ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน ฯ

ตราสารจัดตั้งนิติบุคลของโรงเรียน

@ โครงการพุทธนิคมสัมมาชีวศิลป อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ..

 

 

กลับหน้าแรก


โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

จัดบริหารตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ


เปิดรับเด็กอนุบาล ๓ขวบ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำปฏิญาณของนักเรียน
........
กิจกรรมหน้าเสาธง..

เครื่องแบบมัธยม ...... ชุดกีฬานักเรียนมัธยม ....
เครื่องแบบประถม .
.. .... เครื่องแบบอนุบาล ............ชุดกีฬาอนุบาล..

กลับหน้าแรก

บรรยากาศโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒

งานทำบุญประจำปี วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

มูลนิธิเอสซีซีและพักงานคิว-คอนฯ

ห้องน้ำโรงเรียนมัธยมสัมมาฯ

ส่วนห้องน้ำนักเรียนชาย
ส่วนห้องน้ำนักเรียนหญิง

มูลนิธิสว่างประทีปศรีราชา..มอบข้าวสารสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนฯ .....สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า ศรีราชา มอมอาหารกลางวัน...าร ลาง

แผนโครงการโรงเรียนสัมมาอาชีวศิลปบางพระ


 

กลับหน้าแรก


สถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป


ถนนเลียบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร ๐๓๘ ๓๕๗๒๗๒ ๐๘๙ ๖๑๔๙๕๗๑, ๐๘๙ ๙๓๓๕๒๗๓
E-Mail >>
sammabangpha@gmail.com

 

 


กลับหน้าแรก